Český národní průkaz průvodce

Průkaz průvodce je vydáván ve dvou druzích, a to jako průkaz průvodce I. nebo II. stupně. Průkaz průvodce je veřejná listina, která osvědčuje, že průvodce splňuje podmínky podle zákona č. 159/1999 Sb.
 

Průvodci > Český národní průkaz průvodce

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena