Grabmüllerová: Umíme hledat i neotřelé cesty

Grabmüllerová: Umíme hledat i neotřelé cesty

5.9.2022

S náměstkyní ministra Danielou Grabmüllerovou, odpovědnou za řízení Sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu MMR, jsme nahlédli mj. do zákulisí příprav stěžejních akcí plánovaných pro období českého předsednictví v Radě EU.

V čem je podle vás předsednictví v Radě EU pro Česko největší výzvou?
Probíhá v mimořádně složité politické a ekonomické situaci, a to nejen v rámci Evropy. Vyplývá z toho pro Česko nutnost být mimořádně flexibilní a dokázat rychle reagovat na všechny aktuální otázky; také být pozitivní a kreativní a dokázat hledat nová a realizovatelná řešení i nových a nečekaných výzev. A také umět hledat shodu a efektivně vyjednávat. Myslím, že my Češi toto dokážeme docela dobře a umíme reagovat operativně i hledat neotřelé cesty k žádoucím výsledkům. Za největší výzvu osobně považuji obtížnou predikci vývoje v následujících měsících – ať již jde o oblast energetiky a cen obecně, tak pokud jde o vývoj situace na Ukrajině. Průběžně se tomu, samozřejmě, přizpůsobují i obsahové prvky předsednictví.

Jak vypadají přípravy na ty nejdůležitější akce MMR?
Přípravy byly na MMR zahájeny dostatečně včas; i kvůli nutným procesům zadávání veřejných zakázek spojených s organizací jednotlivých plánovaných akcí v Praze i v regionech. Ministerstvo má vlastní kongresové prostory v budově – to je velká výhoda a řada akcí tak proběhne „u nás doma“. Prostory jsou vybaveny i příslušnou technikou, včetně tlumočnických kabin; to nám usnadňuje organizační přípravu. Ty největší a nejvýznamnější předsednické akce ministerstva proběhnou v Kongresovém centru a na jejich přípravě spolupracujeme s Úřadem vlády, podle nastavených harmonogramů a postupů. Začátkem září se tam sešli ministři zemí EU, do jejichž kompetence patří fondy EU v rámci politiky soudržnosti, a pod vedením ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše diskutovali jak o přínosech a výsledcích této významné evropské politiky, tak o její budoucnosti. To byla naše nejdůležitější ministerská akce a její přípravě jsme věnovali opravdu velkou péči.

Jaký ohlas mají priority MMR v Bruselu?
Podle výsledků našich jednání s evropskými partnery v Bruselu se domnívám, že ohlas mají naše priority velmi dobrý. Průběžně zástupci Ministerstva pro místní rozvoj přípravu priorit a akcí prezentovali v Bruselu na pracovních i politických úrovních a bylo tak možné reflektovat náměty partnerů již během příprav na předsednictví. Trvalá spolupráce zejména s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Generálním sekretariátem Rady je nezbytná, protože v důsledku naléhavé ekonomické situace budeme muset moderovat některé úplně nové návrhy evropské legislativy tak, aby „bylo hotovo“ ještě tento rok a evropské prostředky mohly operativně pomoci členským státům EU při realizaci projektů zaměřených na řešení naléhavých problémů – mimo jiné i v důsledku rostoucích cen a uprchlické vlny. Ale nezapomínáme i na vize do budoucna; proto mezi naše priority patří i otevření evropské diskuse o budoucím směřování fondů EU.
 

Kontakt

Veronika Hešíková