Přístup k veřejným zakázkám? Jednodušší, než čekáte!

Přístup k veřejným zakázkám? Jednodušší, než čekáte!

19.8.2022

O veřejných zakázkách koluje řada mýtů. Třeba ten, že informace o nich je na internetu těžké dohledat a že je celá oblast tendrů netransparentní. Tento mýtus spolehlivě vyvrací jak Věstník veřejných zakázek, tak třeba portál ROZZA, oba spravované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Základním informačním zdrojem pro všechny zájemce o veřejné zakázky je Věstník veřejných zakázek (www.vestnikverejnychzakazek.cz), jehož prostřednictvím jsou ze zákona uveřejňovány informace o všech velkých (tzv. nadlimitních) i podlimitních veřejných zakázkách na území Česka. Výjimku mají pouze podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. Co jsou to nadlimitní veřejné zakázky? Jedná se o zakázky, jejichž předpokládaná cena dosáhne či přesáhne finanční limity stanovené ve vládním nařízením zpracovávajícím příslušný předpis Evropské unie.   

Podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a veřejné zakázky malého rozsahu jsou pak v elektronické podobě vyhlašovány prostřednictvím řady veřejných i soukromých nástrojů. Mezi ně patří například Národní elektronický nástroj (NEN), Portál pro vhodné uveřejnění, Tendermarket, E-ZAK či projekty Tender arena nebo Gemin.cz

Pro potenciální uchazeče o veřejné zakázky máme ale dobrou zprávu. Nemusíte trávit hodiny procházením zakázek zveřejněných na každém jednotlivém webu. Jejich provozovatelé totiž spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj představili portál ROZZA (název je zkratkou pro Rozcestník zakázek), který tyto nástroje propojuje, zároveň ale respektuje specifické potřeby zadavatelů veřejných zakázek. Cílem této platformy je zjednodušit dodavatelům ucházejícím se o veřejné zakázky přístup k těmto datům a tím zvýšit transparentnost zadávání těchto zakázek v Česku.    

Portál ROZZA (https://rozza.cz/) je postaven na filozofii otevřených dat. Sami se můžete rychle přesvědčit, že jsou tato data snadno dostupná ve strukturovaném a úplném formátu, což usnadňuje jejich další zpracování a využití.    

Jakožto dodavatel můžete na portálu rychle vyhledat aktuálně vypsané veřejné zakázky, a pokud vás některá z nich zaujme, jednoduchým způsobem podat nabídku. Po dobudování portálu vám k tomu bude dokonce stačit jeden jediný uživatelský účet. ROZZA přitom respektuje odlišné požadavky na funkcionalitu elektronických nástrojů ze strany jednotlivých zadavatelů. Zachovává tak na trhu elektronických nástrojů potřebnou konkurenci, a zadavatelům ponechává možnost vybrat si nástroj, který jim nejvíce vyhovuje.   

Elektronizace jako ministerská priorita

Je-li ale elektronizace tendrů tímto způsobem vyřešena, proč si Ministerstvo pro místní rozvoj vzalo elektronizaci veřejných zakázek jako jednu ze svých priorit pro období českého předsednictví v Radě Evropské unie? Jednoduše řečeno, vždy je co zlepšovat. A také přizpůsobovat měnícím se podmínkám. 

„Samotný proces zadávání veřejných zakázek je dnes již plně elektronizován, v souladu s vládní strategií pro roky 2022-2030 je ale naším posláním tuto problematiku dále rozvíjet,“ vysvětluje ředitel odboru práva veřejných zakázek Vlastimil Fidler. „Zaměříme se mimo jiné na zvyšování kvality dat, zajištění efektivní integrace Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek a na zvýšení efektivity zpřístupnění informací o veřejných zakázkách,“ dodává s tím, že úkolem je též zajištění souladu s měnícím se legislativním a metodickým prostředím a rozvíjejícím se eGovernmentem nejen v České republice, ale v celé Evropské unii.