Hrady, zámky i staré pevnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj pečuje o krásy Česka

Hrady, zámky i staré pevnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj pečuje o krásy Česka

6.12.2022

Také rádi během svých cest navštěvujete hrady, zámky nebo jiné krásy českých regionů? V tom případě si možná všímáte zrekonstruovaných památek a dalších zajímavých objektů. Mnoho z těchto oprav proběhlo díky fondům Evropské unie prostřednictvím dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Z evropských fondů bylo v uplynulých letech podpořeno přes 150 tisíc projektů, díky kterým jsou česká města  a obce krásnější a lépe se v nich žije. Cestovatelé si těchto přínosů mohou všimnout hned po vystoupení  ve své cílové destinaci. Díky programu Ministerstva pro místní rozvoj se totiž opravila vlaková i autobusová nádraží a vznikly moderní terminály.

Uznáváme však, že za architekturou železničních stanic a autobusových nádraží cestují jen ti největší dopravní fandové. Cílem většiny cestovatelů bývají zejména přírodní krásy a historické památky. Od roku 2014 se realizovalo přes pět stovek rekonstrukcí památkových objektů – zámků, hradů, kostelů a dalších pamětihodností. Bezmála 75 milionů korun například putovalo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) do revitalizace hradu Kost v Královéhradeckém kraji.

Během pětiletého projektu, který probíhal v letech 2016 až 2021, se na hradě realizovala řada záchranných prací – řešily se například vlhkostní poměry, opravila se parkánová zeď i skalní masiv a konzervovaly se plastické části kamenného zdiva. Také se odvlhčila kaple sv. Anny, opravily se její krovy a v neposlední řadě se revitalizoval povrch nádvoří a parkánů. 

A to není všechno. Další finance se investovaly do přípravy hradu na budoucí zvýšený příliv návštěvníků – pro ně by se měly zpřístupnit nové objekty a otevřít nová expozice s 3D prezentací. Současní majitelé hradu, rodina Kinských, pamatovali i na zabezpečení objektu – na hradě proto bude díky podpoře z evropských fondů instalován kamerový systém.

Stejně tak díky dotacím přibývá historických objektů, které získaly zcela nové využití. Zavedou-li vás například vaše toulky do Olomouce, rozhodně nezapomeňte navštívit Pevnost poznání. Tato budova sloužila v dobách Marie Terezie jako dělostřelecký sklad. Dnes se v ní díky rekonstrukci, která proběhla v letech 2011-2015, nachází první interaktivní muzeum vědy na střední Moravě.

I díky bezmála 122milionové dotaci z fondů EU zde vyrostly čtyři nové expozice, které přibližují návštěvníkům všech věkových kategorií vědu a výzkum populární a zajímavou formou. Lidé si zde mohou osahat jednotlivé exponáty, navštívit digitální planetárium  a seznámit se s pestrou historií Olomouce. Opravují se rovněž knihovny nebo muzea. Také se revitalizovalo  přes 149 hektarů brownfieldů, areálů starých továren, které našly nové využití jako společenská centra  (třeba v Děčíně) nebo podnikatelské inkubátory (např. v Kunovicích ve Zlínském kraji). 

S četnými příklady pomoci z Evropské unie se setkáte i během městských procházek po našich krajích. Díky  této finanční podpoře bylo v minulých letech revitalizováno více než 1 000 hektarů parků a náměstí – to je plocha o rozloze více než tisíce pražských Staroměstských náměstí!

Kde jsme také pomohli?

Karlštejn

Hrad Karlštejn letos slaví 675 let od svého založení! K narozeninám dostal mimo jiné rozsáhlou obnovu financovanou prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Na oživení středověkého hradu přispěl téměř 80 miliony korun. Proběhla tak revitalizace Císařského paláce, arkádového přístavku, skalního sklepa i jižního parkánu. V gotických sklepeních Purkrabství a v nově odhalené chodbě nádvoří navíc vznikají zcela nové expozice.

Helfštýn

Podporu získal také hrad Helfštýn v Olomouckém kraji, jehož hlavní budova se nacházela v havarijním stavu. Z fondů EU se podpořila tato monumentální stavba částkou téměř 53 milionů korun. Opravilo se i torzo hradu. Neobvyklé řešení rekonstrukce objektu navíc získalo ocenění od poroty České ceny za architekturu 2021.

Muzea

Ministerstvo pro místní rozvoj při vyhlašování výzev myslí také na muzea, která mohou využít finance z evropských fondů na nové expozice, revitalizace svých budov a depozitářů, restaurování sbírek i budování návštěvnických a edukačních center. 40 milionů korun dostalo třeba Jihočeské muzeum  v Českých Budějovicích. Projekt řešil vybudování stálé expozice, která zahrnuje tři okruhy – přírodovědný, archeologický a národopisný.

Památník J. A. Komenského

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo 24 milionů korun na revitalizaci Památníku J. A. Komenského ve Fulneku v Moravskoslezském kraji, jehož stav už rekonstrukci bezodkladně vyžadoval. Hlavním cílem rekonstrukce bylo uvedení památníku do souladu s historickými dokumenty. Památkáři toužili zachovat úctu k památce, která připomíná jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin.

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Barokní poutní kostel sv. Jana Nepomuckého leží jen dva kilometry od centra Ždáru nad Sázavou a patří k nejhodnotnějším stavbám celého regionu. Přestože je zapsán i na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, zub času se nevyhnul ani této výjimečné památce. S řadou oprav mu pomohlo právě Ministerstvo pro místní rozvoj. Díky projektu z evropských fondů se obnovily omítky, podlahy, osvětlení a zrestauroval se mobiliář. Proměnou prošla také přilehlá poutní louka. 

 

Goethova vyhlídka v Karlových Varech

Podnět ke stavbě rozhledny na Výšině věčného života nad Karlovými Vary vzešel od belgické princezny Stefanie, manželky rakouského korunního prince Rudolfa Habsburského. Proto nesla v minulosti název Vyhlídka korunní princezny Stefanie. Na její obnovu se přispělo částkou přesahující 20 milionů korun. Díky tomu došlo k rekonstrukci a stavebním úpravám, během kterých se odstranily nepůvodní a nevyhovující stavební prvky. Znovu byl zpřístupněný interiér a zachoval se historický ráz památky i pro další generace.