Evropský výbor regionů projednal možnosti řešení současných krizí a důsledky války na Ukrajině

Evropský výbor regionů projednal možnosti řešení současných krizí a důsledky války na Ukrajině

16.9.2022

O ruské agresi na Ukrajině a jejím dopadu na evropské regiony a evropská města diskutoval místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se zástupci Evropského výboru regionů. Jednání se zúčastnil i starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Jako nejlepší nástroj pomoci reagující na okamžité potřeby na místě se ukazuje politika soudržnosti. Výbor se začal zabývat i plány k rychlé a efektivní poválečné obnově Ukrajiny.

 „Česká republika si v srpnu připomněla výročí sovětské okupace z roku 1968 ve světle války na Ukrajině. Napadenou zemi bychom měli v jejím úsilí o zachování míru nadále podporovat. Ruská agrese ovlivňuje naši práci ve všech možných aspektech a přináší nejistotu ohledně budoucnosti. Ale věřím, že to může mít také pozitivní vliv na naši schopnost stát pospolu a efektivněji spolupracovat při hledání podpory pro všechny evropské regiony, aby byly silnější, odolnější a soběstačné,“ zazněla úvodní slova místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Česká republika se bude snažit, aby evropské regiony a města měly snazší přístup k fondům EU při řešení současných krizí. Je třeba urychlit přechod k bezpečné a udržitelné energii, která je jednou z možností snížení evropské závislosti na ruských zdrojích,“ uvedl ministr.

„Jako ve všech krizích jsou regiony a města v první linii, aby čelily následkům války proti Ukrajině. Jsme vděční českému předsednictví za podporu a také za vedení při vytváření evropských řešení. Příliš mnoho lidí trápí inflace a rostoucí účty za energie. Musíme jednat rychle, abychom zajistili, že zima neohrozí evropskou solidaritu,” řekl předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro.

Válka na Ukrajině má hospodářský a sociální dopad na regiony a města v Evropské unii. Velmi vážné jsou především ekonomické důsledky, pokud jde o dodávky energie. Jak vyplynulo z diskusí o politice soudržnosti, při řešení těchto problémů mohou pomoci právě fondy Evropské unie. Česká republika proto využije veškerou flexibilitu, kterou poskytuje evropská legislativa, aby pomohla dokončit probíhající projekty a poskytla příjemcům nástroje pro usnadnění jejich současné obtížné situace. Tyto požadavky jsou už zpracovávány v návrhu FAST-CARE, který aktuálně projednává Evropský parlament.

U kulatého stolu se jednalo také o plánech na poválečnou obnovu Ukrajiny, včetně rekonstrukce kritické infrastruktury a poskytování základních služeb. To bude vyžadovat mezinárodní spolupráci a spolehlivou strategii. Česká republika má k dispozici návrh Plánu obnovy Ukrajiny, který připravila tamní vláda. Mého ministerstva se týká sekce Výstavba, urbanismus, modernizace měst a regionů, kterou odborníci právě vyhodnocují.