PRES > Akce > Rada pro obecné záležitosti (GAC) ve formátu koheze

Rada pro obecné záležitosti (GAC) ve formátu koheze

Termín konání: 22. 11. 2022 10:00 - 13:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Brusel, Europe Building

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 120

POPIS AKCE:
Dne 22. listopadu 2022 proběhne jednání Rady pro obecné záležitosti ve formátu koheze. Na závěr diskuze budou přijaty závěry Rady o politice soudržnosti (PS). Jednání se budou účastnit zástupci členských států (úroveň ministrů a státních tajemníků) a zástupci Evropské komise (komisařka Ferreira).

OBSAH:
Na programu jednání bude politická diskuze o dlouhodobých dopadech PS v celkovém kontextu existujících nástrojů a výzev, resp. trendů, a její primární role – snižování disparit mezi regiony EU. Naším cílem je zdůraznit přínos PS a její nepostradatelnost pro budoucí roky. Dále pak přijetí závěrů Rady o PS, které budou předjednány na pracovní skupině pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony. Obsahem jednání budou případně i další body, které přímo nesouvisí s předmětem jednání, ale spadají pod schvalování Rady (např. sdělení EÚD apod. – bude doplněno dle vývoje).

GESTOR:
Odbor řízení a koordinace fondů EU

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Jan Král, MBA, telefon: 731 432 541, e-mail: Jan.Kral@mmr.cz
Mgr. Kateřina Neveselá, telefon: 739 002 848, e-mail: Katerina.Nevesela@mmr.cz