PRES > Akce > Neformální jednání ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti

Neformální jednání ministrů zodpovědných za politiku soudržnosti

Termín konání: 1. 9. 2022 9:00 - 2. 9. 2022 14:30 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 165

POPIS AKCE:
Neformální jednání ministrů odpovědných za politiku soudržnosti (PS) s přizváním dalších aktérů – zástupci Evropského parlamentu (výbor REGI), Evropského výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Evropského hospodářského společenství, EIB apod. Zapojení těchto aktérů není v rámci jednání Rady možné, ale v rámci orientační diskuze je jejich příspěvek žádoucí.

Jednání otevře politickou diskuzi, na kterou naváže zpracování závěrů Rady. Předpokladem také je, že výstup z diskuze bude jedním ze vstupů do závěrů Rady. Toto jednání naváže na expertní jednání, které proběhlo v červenci. Neformální jednání ministrů bude zaměřeno na dvě části – obecnou rozpravu o PS a jejím formování po roce 2027 a část věnovanou roli politiky soudržnosti při řešení dopadů nepředvídatelných událostí, jakými byla pandemická krize, válka na Ukrajině či živelné katastrofy.

OBSAH:
Jednání bude zaměřeno na dvě stěžejní strategické oblasti. Nejprve proběhne orientační debata k PS jako strategickému nástroji rozvoje regionů včetně dopadů na regiony. Klíčovým předmětem debaty bude poukázat na (i) dopady PS při řešení obnovy a posílení odolnosti v souvislosti s krizí vyvolanou válkou na Ukrajině či výskytem COVID-19, dále pak (ii) schopnost PS reagovat na nové celospolečenské evropské trendy jako je digitalizace či zelená tranzice, i možnosti propojení PS na nově vzniklé nástroje (RRF, FST, atd.) a poukázat (iii) na výsledky, které PS přináší pro rozvoj regionů. 

Debata také bude změřena na zkušenosti s realizací samotné PS v kontextu flexibilit a nových zjednodušujících nástrojů, které přináší. Druhá strategická oblast bude věnována roli politiky soudržnosti při řešení dopadů nepředvídatelných událostí.

GESTOR:
Odbor řízení a koordinace fondů EU

KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. Sandra Illínová, telefon: 703 840 708, 224 861 850, e-mail: Sandra.Illinova@mmr.cz
Mgr. Jan Král, MBA, telefon: 731 432 541, e-mail: Jan.Kral@mmr.cz

POZNÁMKA PRO NOVINÁŘE:
Akreditace se uzavírají 8 dní před akcí a jsou možné pouze přes oficiální akreditační systém CZ PRES
Podrobnosti o tom, jak se akreditovat, najdete na oficiálním webu českého předsednictví EU2022.CZ.