PRES > Akce > Konference k politikám architektury a stavební kultury

Konference k politikám architektury a stavební kultury

Typ akce: Konference
Termín konání: 10. 10. 2022 12:30 - 12. 10. 2022 17:30 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle
Vchod číslo 4.

 

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 250

POPIS AKCE:
Pravidelné setkání odborníků z oblasti architektury, územního plánování, krajinářské architektury, ochrany stavebního dědictví a stavební kultury obecně.

OBSAH:
Hlavním bodem programu je dvoudenní mezinárodní konference (11. a 12. října) věnující se aktuálním problémům kvality architektury a stavební kultury, určená pro odbornou veřejnost. Konference se budou účastnit více než dvě stovky osob, přičemž je očekávána účast zástupců asi 20 členských států Evropské unie. Řešená témata budou zahrnovat:

  • Nový evropský Bauhaus,
  • Davoská deklarace a následný proces,
  • příklady zahraničních politik architektury,
  • role státních architektů,
  • udržitelnost,
  • dostupné bydlení,
  • poválečná rekonstrukce sídel.

V rámci programu bude představena aktualizovaná Politika architektury a stavební kultury České republiky. K jednotlivým tématům proběhnou panelové diskuse. Program konference je ke stažení jako připojený soubor.

Den před konferencí (10. října odpoledne) se koná odpolední pracovní jednání uzavřené skupiny ředitelů politik architektury, tj. zástupců státní správy, kteří mají ve své zemi v gesci přípravu a implementaci politik v oblasti stavební kultury.

Následující den po konferenci (13. října) bude v rámci volitelného doprovodného programu uspořádána autobusová celodenní exkurse na Liberecko a  kratší tematické procházky po vybraných příkladech kvalitní architektury nebo do významných budov v Praze. Podrobný popis doprovodných programů je ke stažení jako připojený soubor.

Jednacím jazykem konference je angličtina, zajištěno bude tlumočení do češtiny. Konference bude streamována.

Účast na konferenci bude zdarma.

REGISTRACE:
Pro účast na konferenci, a to pro prezenční účast i pro sledování streamu, je nutná registrace. Registrace pro prezenční účast byla ukončena 3. 10. 2022, na doprovodné programy 6. 10. 2022 a pro sledování online přenosu 7. 10. 2022.

Online přenos můžete sledovat na následujících odkazech, na kterých zároveň bude uložen záznam:
DEN 1.
DEN 2.


GESTOR:

Odbor územního plánování

KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., telefon: 224 862 301, e-mail: Josef.Morkus@mmr.cz
Ing. Roman Vodný, Ph.D., telefon 224 862 123, e-mail: Roman.Vodny@mmr.cz
Ing. arch. Hana Máchová, telefon 224 862 330, e-mail: Hana.Machova@mmr.cz
Ing. arch. Karel Wirth, telefon 224 862 326, e-mail: Karel.Wirth@mmr.cz