PRES > Akce > CZ PRES konference: Inovativní region - příležitosti a výzvy

CZ PRES konference: Inovativní region - příležitosti a výzvy

Typ akce: Konference
Termín konání: 9. 11. 2022 19:00 - 11. 11. 2022 12:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Jeseníky

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 100
 
POPIS AKCE:
Mezinárodní konference Inovativní region: příležitosti a výzvy nabízí platformut k sekání a propojení aktérů z různých sfér a úrovní veřejné správy z ČR i zahraničí, kteří budou diskutovat o rozvoji území s akcentem na inovace, budování a kultivování inovačního prostředí a zlepšení podnikatelského prostředí. Zaměříme se na nejen na přenos teoretických poznatků, ale i na přenos know-how a dobré praxe z území. Cílem této konference je inspirovat lokální aktéry v území a podpořit je v jejich snaze o rozvoj území.
 
OBSAH:
Konference bude zahrnuta do tematického okruhu inovativního regionu, napojení veřejného a soukromého sektoru při formování rozvoje území, územně specifického přístupu k tvorbě politik, komunitní a meziobecní spolupráce.

Z hlediska detailního tematického zaměření konference budou přesná témata blíže specifikována později.
 
GESTOR:
Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

KONTAKTNÍ OSOBY:
Ms Lucia Jašková, +420 704 646 244, e-mail: Lucia.Jaskova@mmr.cz
Mr František Puršl, e-mail: Frantisek.Pursl@mmr.cz
Mgr. Martina Karkošková, tel: 224 864 106, e-mail: Martina.Karkoskova@mmr.cz