Portál strategické práce v České republice > Sedmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Sedmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Sedmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

25.5.2017

Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v květnu na MMR v pořadí sedmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

V rámci tohoto jednání expertní skupiny byla členům představena příprava strategického dokumentu MMR Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, vč. cílů, klíčových vstupů, harmonogramu a postupu zpracování. Z dalších aktuálně vznikajících strategických dokumentů byl na jednání zástupci Ministerstva životního prostředí představen Národní Akční plán Adaptace na změnu.

Členy Expertní skupiny jsou všechna ministerstva, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a další klíčové instituce veřejné správy. Cílem jednání je diskuse konkrétních kroků, vedoucích k odstranění stávajících nedostatků strategických dokumentů v ČR a ke kultivaci strategické práce do podoby odpovídající i nárokům a požadavkům kladeným ze strany EU.

Zápis z jednání je ke stažení zde.

 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena