5G se chystá radikálně proměnit vaše město a váš život. Jsi připraven?

O projektu

V roce 2019 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání soutěžních návrhů do soutěže 5G PRO 5 MĚST. Řada českých měst projevila zájem soutěžit o to, kde se bude pilotně testovat technologie využívající principy 5G sítí. Ze soutěže bylo vybráno pět měst, která začínají nové technologie testovat ve spolupráci s průmyslem, státní správou a zájmovými organizacemi v rámci navazujícího projektu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities.  Projekt pomůže vytvořit podmínky pro zavádění 5G sítí jako součást chytrých řešení ve městech, a to zejména ve vztahu k budoucímu programovému období. Města budou moci čerpat podporu z připravovaných operačních programů, zejména v oblasti digitalizace a přechodu k zelené ekonomice, což jsou zároveň i priority Evropské komise. Města budou mít díky projektu již od počátku jasnou představu o tom, jak tuto podporu co nejlépe zacílit.

Cílem projektu je pilotní ověření připravenosti a podpora spolupráce všech zapojených aktérů při budování a rozvoji konceptu Smart Cities prostřednictvím aplikací a technologií založených na využití mobilních sítí 5. generace. Během realizace těchto aktivit je mj. také vytvářen metodický postup pro využívání sítí 5G pro potřeby chytrých řešení dle konceptu Smart Cities, který bude využitelný i pro další města ČR. Časový harmonogram projektu počítá s implementací 5G zařízení přímo v pěti vybraných městech: Ústí nad Labem, Plzni, Jeseníku, Karlových Varech a Bílině. Pokrytí 5G sítí se již v některých městech realizuje a bude pokračovat i v příštím roce, kdy dojde ke spuštění pilotních testů. Mimo státní správy, se do projektu samozřejmě postupně zapojují další subjekty jako místní samospráva, firmy, vzdělávací instituce, inovační instituce, ale i obyvatelé. V praxi tak budeme moci například moci sledovat data v reálném čase, zabezpečení měst, chytrou dopravní zónu, komunikace i s nemocnicemi na dálku, téměř okamžité reakce robotů, nebo zajišťování bezpečnosti měst pomoci bezpilotních letounů, takzvaných dronů. Podívejte se na konkrétní inovativní projekty.

Revoluce jménem 5G

5G změní úplně všechno – a půjde o mnohem dramatičtější změny než ty, které si spojujeme s nástupem bezdrátových technologií. Standard 5G totiž nebude sloužit pouze pro připojení počítačů a mobilů k internetu. Využívat jej budou i chytré přístroje, které se postupně zabydlují v tuzemských domácnostech.

  • Moderní technologie, která vám v budoucnu usnadní život, přinese nové služby a zvýší kvalitu života ve vašem regionu.
  • Jedná se o moderní digitální síť umožňující ekonomický a sociální rozvoj města.
  • Poskytne vyšší a stabilnější rychlost přenosu dat, nízké odezvy v porovnání se 4G a propojení většího množství zařízení včetně internetu věcí.
  • Funguje na podobném principu jako přenos televize, avšak i v jiných kmitočtových pásmech. Navíc bude rychlejší než stávající mobilní technologie.
  • Pomůže firmám zvýšit efektivitu i produktivitu práce. Bude novou příležitostí a výzvou pro podniky.
  • Její uplatnění se rozšíří na oblasti průmyslu, dopravy, medicíny, zemědělství, životního prostředí, vzdělávání, virtuální a rozšířené reality i cestovního ruchu.
servery
servery

Technologiemi k inteligentnímu městu

5G změní úplně všechno – a půjde o mnohem dramatičtější změny než ty, které si spojujeme s nástupem bezdrátových technologií. Standard 5G totiž nebude sloužit pouze pro připojení počítačů a mobilů k internetu. Využívat jej budou i chytré přístroje, které se postupně zabydlují v tuzemských domácnostech.

  • Využití 5G sítí otevře téměř neomezené příležitosti pro výzkum a inovace a přinese zlepšení kvality života občanů ve městech.
  • Pilotní příklady ze světa ukazují, že tyto sítě pomáhají chránit obyvatelstvo a včasným varováním snížit dopady přírodních katastrof.
  • Vyvinuté aplikace nad těmito sítěmi v oblastech jako je průmysl 4.0, doprava, turistický ruch, bezpečnost a životní prostředí úspěšně zavádějí v západní Evropě a výrazně tím pomáhají i městům mimo velké aglomerace.

Často kladené otázky

Komentář

Představují sítě 5G riziko pro lidské zdraví?
Nepředstavují. Na některých plánovaných kmitočtech po dlouhá desetiletí bylo přenášeno TV vysílání a žádný vliv tohoto vysílání na lidské zdraví nebyl popsán. Přesto se veřejným prostorem šíří celá řada fake news a hoaxů. Mobilní a bezdrátové technologie jsou všudypřítomným rysem moderního života. Nebezpečí negativního vlivu 5G sítí na lidské zdraví nebylo zjištěno.

Komentář

Kde se 5G bude používat?
Obecně lze říci, že 5G se používá ve třech hlavních druzích připojeným služeb, včetně rozšířeného mobilního širokopásmového připojení, kritických komunikací a masivního internetu. Prostředí 5G představuje příležitosti pro rozvoj nových aplikací, které jsou dnes prozatím neznámé.

Komentář

Komentář

Jak rychlá je 5G síť?
5G je navržena tak, aby poskytovala špičkové datové rychlosti až 20Gbps. Ale 5G je mnohem víc než jen o rychlosti. Kromě vyšších špičkových datových toků je 5G navržena tak, aby poskytovala mnohem větší kapacitu sítě rozšířením do nového spektra, jake je mmWave.

Co je 5G?
Nová generace mobilních sítí. Navazuje na předchozí generace sítí 3G (přinesla rozšíření internetu do mobilu a vedla k rozmachu smartphonů) a 4G (nabídla mnohem rychlejší přenos dat a umožnila například sledovat streamovaná videa na cestách).

Bezdrátová technologie 5G poskytuje vyšší špičkové datové rychlosti v řádech až Gbps, velmi nízkou latenci, větší spolehlivost, masivní síťovou kapacitu a komfortnější prostředí pro uživatele. Vyšší výkon a zvýšená účinnost přinášejí nové příležitosti a propojují nová průmyslová odvětví.

Pro názornost: Na mobilním telefonu nebo bezdrátově připojeném počítači pro některé aplikace oceníte rychlost stahování. Autonomní automobil napojený na chytré město s internetem řízenou dopravou zase vyžaduje superrychlou a spolehlivou odezvu (tedy velmi nízkou latenci), protože tady je prioritní rychlost a spolehlivost komunikace, ne přenos velkých objemů dat.

Komentář

Komentář
 

Je nyní k dispozici 5G síť?
Ano, 5G je již dnes k dispozici a globální operátoři začali na začátku tohoto roku 2019 zavádět nové sítě 5G. Očekává se, že mobilní sítě 5G budou v mnoha zemích k dispozici již během roku 2020. Také všichni hlavní výrobci telefonů přicházejí na trh s 5G telefony. A brzy bude mít přístup k 5G ještě více lidí.

Slyšel jsem, že 5G způsobuje COVID-19. Je to pravda?
Ne. Zprávy o tom, že sítě 5G nějak souvisí s koronavirem, jsou nepodloženými fámami. Je vědecky nemožné, aby radiofrekvenční vlny na jakékoli frekvenci vytvořily virus, včetně rádiových vln používaných k poskytování 5G. Ředitel amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), Dr. Anthony Fauci, a ředitel britské Národní zdravotní služby (NHS), prof. Stephen Powis, tyto zprávy a teorie označují za naprosté nesmysly.

Projekt v číslech

Počet pokrytých měst

Obyvatel (tis.)

344 

Počet příležitostí

9999 

Reportáže z míst