5G > 5G pro 5 měst > Jeseník

Jeseník

"Sítě nové generace jsou samy o sobě „jen“ technologie. „Klíčové vždy je, zda tyto technologie přinášejí užitek pro občany. Inovační projekt města Jeseník je zaměřen právě na vývoj těchto aplikací. Právě díky inovativním aplikacím přinesou projekty 5G měst Jeseníku i dalším českým městům vyšší kvalitu služeb, což zlepší život tamních obyvatel.

Jeseníku pracují vývojáři mimo jiné na chytré aplikaci Oscar senior pro péči o seniory, která na dálku dokáže díky automatizací jednoduchých prvků péče a digitálním přenosem informací mezi čidly v obydlí klienta a pečovatelskou službou přenášet informace pečovatelům, což umožňuje získat čas na to, aby kvalitněji obsloužili víc starších občanů.

Na Gymnáziu Jeseník mají zase evropsky velmi úspěšný školní Robotický tým R.U.R., kde studenti programují Lego roboty. 5G technologie by měli zrychlit reakční dobu robotů na povely studentů. V praxi se tak sníží díky rychlosti 5G latence (reakční doba) a tím budou roboti reagovat skoro v čase povelu.

Jesenická Střední průmyslová škola zase otevírá nový studijní obor Informační technologie a nové učebny pro robotiku, drony, RC modely. Plánuje take využít chytrá řešení pro šetření s energiemi a ostrahu objektů.

Na aplikaci 5G řešení se podílí také privátní subjekt - společnost FENIX, která patří k průmyslovým a inovačním lídrům Olomouckého kraje. Společnost nyní zvažuje, že 5G sítě využije ve svém závodě. Proto, aby posílila robotizaci a automatizaci výroby a zvýšila tak svoji konkurenceschopnost."

Zmínky o městě a 5G v médiích

Dokumenty:
Analýza možností implementace 5G sítí ve městě Jeseník