5G > 5G pro 5 měst

5G pro 5 měst

Projekt Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities pomůže vytvořit podmínky pro zavádění 5G sítí jako součást chytrých řešení v Ústí nad Labem, Plzni, Jeseníku, Karlových Varech a Bílině. V praxi tak budeme moci například moci sledovat data v reálném čase, zabezpečení měst, chytrou dopravní zónu, komunikaci s nemocnicemi na dálku, téměř okamžité reakce robotů, nebo zajišťování bezpečnosti měst pomoci bezpilotních letounů, takzvaných dronů. Podívejte se na konkrétní inovativní projekty.


 

O projektu

V roce 2019 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání soutěžních návrhů do soutěže 5G PRO 5 MĚST. Řada českých měst projevila zájem soutěžit o to, kde se bude pilotně testovat technologie využívající principy 5G sítí. Ze soutěže bylo vybráno pět měst, která začínají nové technologie testovat ve spolupráci s průmyslem, státní správou a zájmovými organizacemi v rámci navazujícího projektu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities.  Projekt pomůže vytvořit podmínky pro zavádění 5G sítí jako součást chytrých řešení ve městech, a to zejména ve vztahu k budoucímu programovému období. Města budou moci čerpat podporu z připravovaných operačních programů, zejména v oblasti digitalizace a přechodu k zelené ekonomice, což jsou zároveň i priority Evropské komise. Města budou mít díky projektu již od počátku jasnou představu o tom, jak tuto podporu co nejlépe zacílit.


Cílem projektu je pilotní ověření připravenosti a podpora spolupráce všech zapojených aktérů při budování a rozvoji konceptu Smart Cities prostřednictvím aplikací a technologií založených na využití mobilních sítí 5. generace. Během realizace těchto aktivit je mj. také vytvářen metodický postup pro využívání sítí 5G pro potřeby chytrých řešení dle konceptu Smart Cities, který bude využitelný i pro další města ČR. Časový harmonogram projektu počítá s implementací 5G zařízení přímo v pěti vybraných městech: Ústí nad Labem, Plzni, Jeseníku, Karlových Varech a Bílině. Pokrytí 5G sítí se již v některých městech realizuje a bude pokračovat i v příštím roce, kdy dojde ke spuštění pilotních testů. Mimo státní správy, se do projektu samozřejmě postupně zapojují další subjekty jako místní samospráva, firmy, vzdělávací instituce, inovační instituce, ale i obyvatelé. V praxi tak budeme moci například moci sledovat data v reálném čase, zabezpečení měst, chytrou dopravní zónu, komunikace i s nemocnicemi na dálku, téměř okamžité reakce robotů, nebo zajišťování bezpečnosti měst pomoci bezpilotních letounů, takzvaných dronů. Podívejte se na konkrétní inovativní projekty.


 

chytre mesto