5G > 5G pro 5 měst > Plzeň

Plzeň

5G síť Plzeň plánuje využít hned v několika oblastech. Jedná se například o optimalizaci dopravy, v tomto ohledu umožní 5G síť získávat real time data z provozu na plzeňských komunikacích, vyhodnocovat je a v reálném čase vylepšovat dopravní situaci ve městě.

Do oblasti bezpečnosti se promítne tato technologie například skrze bezpilotní letouny. Plzeňští dronaři se jako první v České republice stali součástí integrovaného záchranného systému, díky 5G síti bude možné do krizových štábů hasičů, policistů nebo záchranářů přenášet obraz z dronu v reálném čase, což poskytne veliteli zásahu klíčové informace důležité pro strategii zásahu.

Rozhodně je zde také spojitost s chytrým dispečinkem, který město začíná budovat. Jedná se o projekt, jehož cílem je řízení provozu/chodu města, schopnost reakce na krizové události a jejich efektivní zvládání. 5G síť v tomto případě umožní získat potřebnou konektivitu pro řízení dílčích systémů a přenášet tzv. big data. Například velitel zásahu by v případě požáru mohl mít k dispozici 3D model budovy, což by v konečném důsledku vedlo k lepší orientaci, efektivnějšímu rozhodování, ochraně lidských životů a snížení škod na majetku. Možnosti využití této moderní technologie jsou samozřejmě ještě mnohem širší, ať už jde o oblast kultury, sociálních služeb, free Wifi konektivity atd.

Zmínky o městě a 5G v médiích

 

Dokumenty:

Analýza možností implementace 5G sítí ve městě Plzeň