Zavádění 5G sítí v ČR pokračuje, pilotní projekty pro lepší život obyvatel postupně realizuje Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň i Ústí nad Labem

17.8.2020

Zavádění 5G sítí v ČR pokračuje, pilotní projekty pro lepší život obyvatel postupně realizuje Bílina

Aktuální stav projektů v samosprávách, které vyhrály soutěž 5G pro 5 měst. Jedno z hlavních témat jednání, které ve Stříteži u Jihlavy uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Mimo jiné zaznělo, že se chytrá města zajímají o podporu pro zavádění 5G sítí a výzkumy související s 5G a zdravím, bojují s dezinformacemi, jsou v průběžném kontaktu s operátory a samozřejmě jim jde hlavně o technologický pokrok ve prospěch lidí, kteří v nich žijí.

 

To vše má i byznysovou stránku, 5G totiž přinášejí celou řadu příležitostí pro podnikatele.

"Podpora využití nových technologií jde nejen napříč resorty, ale všemi oblastmi lidské činnosti. Na MMR v této souvislosti logicky řešíme hlavně roli samospráv a příležitosti pro rozvoj měst a obcí, kolegové z MPO mají na starosti podporu podnikání, na kterém stojí místní ekonomický rozvoj," říká náměstek ministryně pro místní rozvoj pro regionální rozvoj David Koppitz a dodává: "Důležité je, aby podpora 5G sítí jako nástroje pro rozvoj Smart City v České republice byla součástí Hospodářské strategie i dílčích plánů pro využití evropských peněz."

"Inspirací pro to, jak uchopit 5G u nás, jsme našli v italské L´Aquile, představitelé tohoto města se mimo jiné zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže 5G pro 5 měst, kterou jsme spolu s MMR loni vůbec poprvé uspořádali," říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: "Podobně jako v Itálii je naším cílem vytvořit inovační ekosystém, kde úzce spolupracují samospráva, výzkumné organizace, telekomunikační a technologické firmy na aplikacích, které díky digitálním technologiím zlepšují kvalitu života občanů."

"Z pracovního setkání vyplynulo, že každé z prezentovaných 5G měst má trochu jinou prioritu, ale podstata využití 5G je pro všechny stejná," říká ředitelka odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Marie Zezůlková a dodává: "Pro Jeseník to je financování projektů, v Ústí nad Labem kladou důraz na vývoj v ČR a spolupráci se start-upy. Pro Karlovy Vary je klíčová telemedicína, Bílina řeší kromě financování zejména bezpečnost včetně přenositelnosti získaných dat pro snižování kriminality."

"V rámci Ministerstva vnitra nyní řešíme hlavně standardizaci, tedy parametry přechodu ze 4G na 5G a související služby. A to i v kontextu s potřebami komunikace integrovaného záchranného systému," říká ředitel odboru informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra (MV) Bohdan Urban a dodává: "Z pohledu infrastruktury se jedná zejména o tři typy služeb, které 5G sítě přinesou. Jde o zvýšení efektivity využívání kmitočtů včetně zlepšení dostupnosti, vysoce spolehlivou komunikaci s nízkým zpožděním a masivní komunikaci mezi stroji a zařízeními."

Jednání se kromě zástupců MMR, MPO, MV a 5G měst (tedy Bíliny, Jeseníku, Karlových Varů a Ústí nad Labem s tím, že Plzeň byla v kontaktu na dálku) zúčastnili i představitelé Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) či Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Od předsedkyně ČTÚ Hany Továrkové mimo jiné zaznělo: "ČTÚ zřídilo e-mailovou schránku 5ghoax@ctu.cz, kam je možné posílat dotazy spojené s 5G dezinformacemi. Odpovědi na tyto otázky systematicky řešíme." Na jednání se představil nový prezident APMS Pavel Vlček"Oceňuji intenzivní spolupráci v rámci 5G aliance a těším se na další aktivity v této oblasti. Mobilní operátoři jsou připraveni podílet se na vývoji nových inovativních služeb, které 5G sítě umožňují.“

Řada společných aktivit se v souladu s vládními strategiemi uskuteční v rámci nedávno vzniklé 5G aliance, témat je skutečně velké množství.

Více zde