5G ve městech. Inovativní řešení pro budoucnost představilo Ústí nad Labem

23.9.2020

5G ve městech. Inovativní řešení pro budoucnost představilo Ústí nad Labem

Zástupci resortů průmyslu a obchodu a místního rozvoje řešili s vedením města Ústí na Labem 5G sítě. Hlavním tématem setkání byl rozvoj inovačního potenciálu města, jeho příprava na budoucí výzvy a představení způsobu zapojení do projektu „Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities“.

 

„Nová generace vysokorychlostního připojení se rozrůstá po celém světě. Usilujeme o to, aby Česká republika nebyla pozadu a udržela si svou konkurenceschopnost. Ta závisí do značné míry na technologiích a našich schopnostech je využívat. Podstatné také je, jak nové služby s nástupem 5G sítí zkvalitní životy občanů. A to je hlavní myšlenka projektu 5G ve městech,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr OčkoSítě nové generace otevřou cestu rozvoji chytrých měst i domácností, novým způsobům vzdělávání, zdravotnictví, průmyslu i dopravě budoucnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj společně s ministerstvem průmyslu a obchodu se rozhodli převést 5G z teorie do praxe prostřednictvím společného projektu „Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities“. Díky němu se stane pětice měst Plzeň, Bílina, Karlovy Vary, Jeseník a Ústí nad Labem prvními „chytrými městy“ v Česku. „Abychom zvýšili hospodářský růst a podpořili vznik nových kvalitních pracovních příležitostí ve všech regionech, je třeba připravit se na budoucnost, a to jak koncepčně, tak projektově. To spočívá také ve využití nejnovějších technologií, které jsou nezbytným atributem pro dnešní podnikání a vzdělávání, ale také pro kvalitu veřejných služeb. Přímé zapojení měst v našem projektu tuto cestu všem účastníkům usnadní a urychlí. Urychlit by ji měly i některé evropské programy,“ uvedl David Koppitz, náměstek sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj.

Každé z pětice měst vstoupilo do projektu s různým inovativním záměrem v oblasti Smart Cities. Regionální datovou platformu PORTABO sdružující všechny oborové domény a informace týkající se měst na Ústecku či testování autonomních dopravních prostředků ve městě U Smart Zone plánují v Ústí na Labem. Zástupci města pracují na chytrých řešeních pro obyvatele společně s Ústeckým krajem a dalšími subjekty. Významným partnerem pro město je Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), které pomáhá s transformací krajského inovačního ekosystému. Ve stejný den setkání proběhlo slavnostní otevření nového sídla ICUK Space Hradební, které bude sloužit například i jako prostor pro coworking a eventy.

Pilotní projekty v rámci měst generují mnoho vertikálních řešení týkajících se celé naší země a jejich realizace výrazně pomůže ke zrychlení celorepublikového procesu digitalizace. Už nyní se ukazuje významný přínos „chytrých technologií“ zaměřených například na eHealth a aplikace pro integrované záchranné složky. Posilování inovačního ekosystému a digitální připravenost regionu je zásadní pro tvorbu nových podnikatelských příležitostí souvisejících nejen s útlumem těžby uhlí.

"Projekt spojovaný s novými technologiemi a využitím sítí 5G je samozřejmě plně podporován i ze strany Českého telekomunikačního úřadu. Pětice měst je krásnou ukázkou, jak budou 5G technologie užitečné v běžném životě,” říká předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková. “Internet věcí a strojů, jak je někdy 5G internet nazýván přispěje k významným posunům v oblastech bezpečnosti a plynulosti dopravy, inovativním přístupům ve zdravotnictví a dalším důležitým oblastem. Věřím, že po úspěšné aukci kmitočtů se nabídka podobných služeb významně rozšíří,” dodává Hana Továrková.

„V 5G sítích vidíme do budoucna významný potenciál zejména pro podnikatelský sektor v našem městě či spolupráci výzkumného a akademického prostředí. Zároveň pilotní projekty jako U Smart Zone a PORTABO vnímáme jako možnost, jak si reálně 5G sítě vyzkoušet a odhalit tak co nejvíce potenciálních možností využití ve prospěch obyvatel našeho města,“ doplnil primátor města Petr Nedvědický.

Projekt „Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities“ je financován z Operačního programu Technická pomoc.

Více zde: