Česko se připravuje na „pátou generaci“

8.1.2021

Jsme v tomto sjednoceni a připraveni? O tom, jak se Česko na 5G připravuje s náměstkem ministra Petra Očka z Ministerstva průmyslu a obchodu

Česko se připravuje na „pátou generaci“
Česká republika se intenzivně připravuje na příchod sítě nové generace, tzv. 5G. Problematika protíná jak oblast českého průmyslu, vědu a výzkum, tak budoucí technologické projekty v českých městech a obcích, tzv. smart city. Proto je národní strategie 5G gesčně rozdělena mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Nyní se zástupci obou ministerstev s partnery shodli na nutnosti jednotné komunikace směrem k veřejnosti.    
 
5G aliance – platforma, která propojuje vědeckou i komerční sféru 
 
Za účelem podpory, zavádění a rozvoje 5G sítí v České republice vznikla z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu platforma s názvem 5G aliance. Tvoří ji zástupci soukromé, veřejné i akademické sféry. Členové aliance se shodli na pěti klíčových oblastech, kterým je potřeba se věnovat v souvislosti s osvětou 5G: 
  1. průmyslu
  2. chytrým městům (projekt 5G pro 5 měst) 
  3. kybernetické bezpečnosti
  4. dezinformacím a vzdělávání
  5. a dopravním koridorům. 
 „Vzniklo tak pět pracovních skupin proto, aby 5G sítě mohli lidé v České republice co nejdřív a co nejlépe využívat. V oblasti průmyslu se jedná hlavně o digitální transformaci ekonomiky. Konkrétně jde například o podporu průmyslu 4.0, chytrých průmyslových zón či průmyslového výzkumu v této oblasti. Dále se jedná o chytrá města, kterým se věnuje mimo jiné projekt 5G pro 5 měst, či obce 5G ready, tedy připravené na digitální rozvoj. Klíčovou oblastí je také bezpečnost, zde se nyní jedná zejména o implementaci tzv. EU 5G Tool boxu a také 5G osvětovou komunikaci, kterou chceme nejen vyvracet stále přetrvávající mýty a fakta o 5G, ale chceme zejména na dobrých příkladech z praxe, tzv. case study ukázat, že technologie 5G přinesou užitek pro každého a v každodenním životě,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Činnost 5G aliance vychází ze schválené vládní strategie „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice - Cesta k digitální ekonomice“ a „Inovační strategie ČR 2019-2030 - The Country for the Future“. Subjekty, které ji tvoří, mají při zavádění a rozvoji 5G sítí společně plnit inovační, regulatorní, strategickou, bezpečnostní a podpůrnou roli.  Více o alianci na www.5galiance.cz