VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Z PODPROGRAMU DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

30.6.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k k podávání žádostí o poskytnutí dotace programu Podpora revitalizace území, z podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2022 s alokací výzvy 120 mil. Kč.