Dílčí výstup PS3 Uhelné komise

Dílčí výstup PS3 Uhelné komise

1. 2. 2021

Souhrnná zpráva dopadů výstupů PS1, PS2 a PS3 Uhelné komise ČR do strukturálně postižených regionů byla zpracována jako dílčí výstup PS3 Uhelné komise, která je zaměřena na sociální a ekonomické dopady útlumu těžby. Zpráva je podkladovou analýzou pro jednání Uhelné komise.