Seznamte se s Lublaňskou dohodou!

22.12.2021

Na závěr slovinského předsednictví v Radě EU byla na nedávno proběhlém neformálním setkání ministrů dne 26.11.2021 odsouhlasena tzv. Lublaňská dohoda (dále jen LD). Do procesu přípravy LD, která navazuje na dříve odsouhlasený Amsterodamský pakt a Novou Lipskou chartu, se spolu s dalšími členskými státy aktivně zapojila i Česká republika.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena