Programy TA ČR

05. 06. 2023 | ČR UKONČENO

Jedná se o tyto programy a soutěže:

SIGMA – 2. veřejná soutěž, dílčí cíl: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2). Veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe,  a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu.
  • Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony ve výši 18,4 mil. Kč.
  • Více informací k 2.VS SIGMA ZDE.
 
TREND, PP1 – 10. veřejná soutěž, která je zaměřena na tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb.)
  • Bodové zvýhodnění 10 bodů pro řešení ve strukturálně postižených regionech.
  • Více informací k 10. VS TREND, PP1 ZDE.
DOPRAVA 2030 – 1. veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výstupy/výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomický přínosů, a to výhradně v dopravním sektoru. Soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.
 
  • Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony v předpokládané výši 19,2 mil. Kč.
  • Více informací k 1. VS DOPRAVA 2030 ZDE.
 
 
 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Výzva: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2024

03. 04. 2024 | ČR

V návaznosti na Strategii RE:START vyhlásilo MMR ČR výzvu na dotace programu Podpora revitalizace území, podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, specifický dotační titul pro území ÚK, MSK a KVK.

Výzva z Modernizačního fondu - Fotovoltaické elektrárny

27. 02. 2024 | ČR

Od 1. března 2024 se přijímají žádosti do Výzvy RES+ č.1/2024 - Fotovoltaické elektrárny 10 kW - 5 MW s vlastní spotřebou a přednostně budou podpořeny projekty realizované v "uhelných krajích".

Přínosy TSI projektu na implementaci Spravedlivé transformace

22. 02. 2024 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), oddělení RE:START na podzim roku 2021 úspěšně podalo žádost na projekt technické asistence, financovaný Evropskou unií v rámci unijního nástroje Technical Support Instrument (TSI).

Nově vyhlášené výzvy k technické pomoci z JTP

06. 02. 2024 | ČR

Informujeme o vyhlášených výzvách k technické pomoci, která bude probíhat pod Platformou spravedlivé transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.