Podpora rozvoje regionů

24. 01. 2024 | ČR

Program podpory rozvoje regionů - podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova – DT Podpora obnovy místních komunikací (117D8210A), byl vyhlášen dne 6.4.2023 na podporu obnovy a rozvoje obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel s cílem zvýšení kvality života jejich obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru:
 
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo celkem 455 žádostí, ze strukturálně postižených regionů, které měly ve výzvě bodové zvýhodnění bude podpořeno celkem 92 projektů ve výši bezmála 190 mil. Kč: z toho:
  • V Ústeckém kraji celkem 48 projektů, dotace ve výši 96.616.930,- Kč
  • V Moravskoslezském kraji celkem 22 projektů, dotace ve výši 45.021.399,-Kč
  • V Karlovarském kraji celkem 22 projektů, dotace ve výši 46.413.610,- Kč.
Program Podpora rozvoje regionů - podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova – DT Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (117D8220E), který byl vyhlášen dne 6.4.2023 na podporu obnovy a rozvoje venkova. Cílem výzvy bylo podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém).
 
MMR podpořilo v této dotační výzvě celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun. Tyto prostředky jim pomohou rekonstruovat například školy nebo kulturní domy.
 
Ze strukturálně postižených regionů, které měly ve výzvě bodové zvýhodnění bude podpořeno celkem 29 projektů ve výši přes 128 mil. Kč, z toho:
 
  • V Ústeckém kraji celkem 15 projektů ve výši cca 72.267.122,-Kč,
  • V Moravskoslezském kraji 9 projektů s dotací cca 34.463.542,-Kč
  • V Karlovarském kraji 5 projektů s dotací 21.463.901,-Kč.
 
Program Podpora rozvoje regionů - podprogram Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli – DT Podpora obnovy místních komunikací (117D8220A), byl vyhlášen dne 6.4.2023 na podporu obnovy a rozvoje středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, s cílem zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a atraktivitu obecního prostoru.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 74 projektů s dotací ve výši přes 266 mil. Kč,  ze strukturálně postižených regionů, které měly ve výzvě bodové zvýhodnění bude podpořeno celkem 19 projektů ve výši přes 71 mil. Kč, z toho:
 
  • V Ústeckém kraji 7 projektů ve výši cca 18.414.516,- Kč.
  • V Moravskoslezském kraji 7 projektů s dotací 20.920.323,- Kč.
  • V Karlovarském kraji 5 projektů s dotací přes 32.279.373,- Kč.
 
Bližší informace k výzvě naleznete ZDE
 
Autor: Alena Pilná
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora rozvoje regionů 2023 (gov.cz)

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Výzva: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2024

03. 04. 2024 | ČR

V návaznosti na Strategii RE:START vyhlásilo MMR ČR výzvu na dotace programu Podpora revitalizace území, podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, specifický dotační titul pro území ÚK, MSK a KVK.

Výzva z Modernizačního fondu - Fotovoltaické elektrárny

27. 02. 2024 | ČR

Od 1. března 2024 se přijímají žádosti do Výzvy RES+ č.1/2024 - Fotovoltaické elektrárny 10 kW - 5 MW s vlastní spotřebou a přednostně budou podpořeny projekty realizované v "uhelných krajích".

Přínosy TSI projektu na implementaci Spravedlivé transformace

22. 02. 2024 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), oddělení RE:START na podzim roku 2021 úspěšně podalo žádost na projekt technické asistence, financovaný Evropskou unií v rámci unijního nástroje Technical Support Instrument (TSI).

Nově vyhlášené výzvy k technické pomoci z JTP

06. 02. 2024 | ČR

Informujeme o vyhlášených výzvách k technické pomoci, která bude probíhat pod Platformou spravedlivé transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.