Nově vyhlášené výzvy k technické pomoci z JTP

06. 02. 2024 | ČR UKONČENO

Vyhlášeny jsou 3 nové výzvy JTP Groundwork, JTPeers a JTP Working Group. Přihlášky do všech tří výzev je možné podávat do 1.3.2024.
 
Krátké shrnutí k připraveným výzvám:
 
JTP Groundwork – určena na podporu provádění územních plánů spravedlivé transformace
  • zahrnuje technickou pomoc a poradenské služby – plánování a vývoj projektu, budování kapacit, zapojení a mobilizace zúčastněných stran, posílení spolupráce
  • určena pro regionální a místní orgány veřejné správy, vnitrostátní řídící orgány, nevládní organizace, univerzity, odbory, soukromé podniky
  • regiony, které se budou účastnit projektu budou spolupracovat s týmem JTP Groundwork na vývoji balíčku služeb, který bude přizpůsoben potřebám regionu
  • přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto dotazníku 
 
JTPeers – jedná se o databázi odborníků, kdy se zapojené strany budou moci obrátit na odborníky s žádostí o radu ohledně provádění projektů spravedlivé transformace, ale i výměnou zkušeností a vědomostí mezi zúčastněnými stranami
  • je určena pro místní, regionální i státní orgány veřejné správy, nevládní organizace, organizace občanské společnosti, odborové svazy, výzkumné organizace, univerzity, malé a střední podniky, socioekonomické aktéry a rozvojové, inovační, energetické nebo podobné agentury
  • je možné se zapojit jednotlivě i společně
 
JTP Working Groups – nové pracovní skupiny budou zahájeny v roce 2024 a budou zahrnovat dvě pracovní skupiny
  • témata – zapojení zainteresovaných stran a rovné příležitosti
  • je určena pro místní, regionální i státní orgány veřejné správy; sdružení zastupující regionální, místní, městské a jiné veřejné orgány; organizace zastupující hospodaření a sociální partnery; subjekty zastupující občanskou společnost, jako jsou nevládní organizace
  • cílem bude vyměňovat si nápady, osvědčené postupy a zkušenosti; navazovat kontakty; hledat společná řešení; sledovat řádné provádění ve všech odvětvích a skupinách zúčastněných stran; identifikovat a rozvíjet přístupy, nástroje a postupy při řešení společných výzev
  • zapojit se můžete prostřednictvím tohoto dotazníku 
 
Více informací k jednotlivým výzvám naleznete zde: Inforegio - Publication of Calls for expressions of interest (europa.eu)
 
Autor článku: A. Pilná
Zdroj: Inforegio - Publication of Calls for expressions of interest (europa.eu)

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Výzva: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2024

03. 04. 2024 | ČR

V návaznosti na Strategii RE:START vyhlásilo MMR ČR výzvu na dotace programu Podpora revitalizace území, podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, specifický dotační titul pro území ÚK, MSK a KVK.

Výzva z Modernizačního fondu - Fotovoltaické elektrárny

27. 02. 2024 | ČR

Od 1. března 2024 se přijímají žádosti do Výzvy RES+ č.1/2024 - Fotovoltaické elektrárny 10 kW - 5 MW s vlastní spotřebou a přednostně budou podpořeny projekty realizované v "uhelných krajích".

Přínosy TSI projektu na implementaci Spravedlivé transformace

22. 02. 2024 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), oddělení RE:START na podzim roku 2021 úspěšně podalo žádost na projekt technické asistence, financovaný Evropskou unií v rámci unijního nástroje Technical Support Instrument (TSI).

Nově vyhlášené výzvy k technické pomoci z JTP

06. 02. 2024 | ČR

Informujeme o vyhlášených výzvách k technické pomoci, která bude probíhat pod Platformou spravedlivé transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.