Zástupci MMR z oddělení RESTART v Bruselu

03. 11. 2022 | ČR

Ve dnech 24. 10. – 27. 10. 2022 se zástupci oddělení RESTART účastnili dvou událostí v Bruselu – Platformy spravedlivé transformace (Just Transition Platform) a souvisejícího doprovodného jednání Evropského výboru regionů (tzv. Multilevel dialogue). Druhou akcí bylo Setkání aktérů spolupracujících s JASPERS (JASPERS stakeholder meeting).

Celý článek

Pro ty, kdo neznají JASPERS:  jedná se o nástroj technické podpory EIB pro vybrané země EU. Česká republika se rozhodla, že využije odbornost a pomoc JASPERS mj. v oblasti řešení vybraných otázek spojených s aktivitami Programu Spravedlivá transformace (dále „OPST“). Účast zástupců RE:START z Ministerstva pro místní rozvoj nebyla náhodná, neboť toto oddělení mělo v gesci právě koordinaci a přípravu klíčového Plánu spravedlivé územní transformace, ze kterého vychází OPST.     

Na Platformě spravedlivé transformace vystoupily komisařky Elisa Ferreira (DG REGIO) a Kadri Simson (DG ENER), které zdůraznily potřebu akutní reakce na rostoucí ceny energií. Komisařky připustily možnost zavedení dočasných opatření, která nemusí být přímo v souladu s cíli a politikou Zelené dohody. Prioritou podle nich zůstávají udržitelná řešení. Současně komisařky upozornily, že ve středně a dlouhodobém horizontu se na rozvoji udržitelných zdrojů a odchodu od fosilních paliv nic nemění.

Dalším důvodem pro transformaci je, že přispěje k větší nezávislosti Evropy na nejistých dodávkách dodavatelů fosilních paliv, jakým je např. Rusko. Diskutována byla i otázka energetické chudoby, možnosti a způsoby zapojení dalších aktérů do procesu spravedlivé transformace a další témata. Z úst několika řečníků zazněla i prosba o větší flexibilitu a úpravu nařízení k Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) v oblasti části prostředků FST, které pocházejí z Next Generation EU. Tyto prostředku musejí být využity do roku 2026, což je mnohem dříve ve srovnání s ostatními programy. Zkrácená doba čerpání s sebou nese zvýšené nároky na přípravu kvalitních projektů.

Na Setkání aktérů spolupracujících s JASPERS byly představeny aktivity JASPERS a na konkrétních příkladech projektů pak i možnosti zapojení.

Obě akce byly jednou z prvních možností poznat osobně zahraniční kolegy po období pandemie Covidu, což RE:START využije v rámci budoucí mezinárodní spolupráce i přenosu dobré praxe do českých uhelných regionů.

Autor článku: T. Burdych
Foto: E. Korfová

 
 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.