Zástupci Evropské komise navštívili Severozápad

28. 04. 2022 | ČR

Ve dnech 26.-27. dubna 2022 navštívili zástupci Evropské komise Severozápad. Předmětem této návštěvy společně se zástupci MMR, MŽP a představiteli Karlovarského a Ústeckého kraje, bylo seznámení Evropské komise v čele s ředitelkou Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG REGIO) paní Emmou Toledano Laredo s problémy, se kterými se tyto dva kraje potýkají a získat představu o závažnosti situace a zároveň o cílech a vizích těchto uhelných regionů.

Celý článek

První den návštěvy byl zahájen v Karlovarském kraji společnou návštěvou lokality Železný dvůr v Chodově, dále bylo navštíveno Denní centrum Mateřídouška, proběhlo jednání s hejtmanem Petrem Kulhánkem a zástupci Karlovarského kraje. Na odpoledne byla naplánována diskuse u Regionálního kulatého stolu k problematice strukturálně postižených regionů, na které byli přítomni senátoři, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, zástupci krajů, měst a obcí a organizací působících v Karlovarském a Ústeckém kraji.

Druhý den cestou z Karlových Varů do Ústeckého kraje byla první zastávkou návštěva prostupného bydlení v Prunéřově, které je určeno sociálně slabým občanům, dále cesta pokračovala do části Předlice v Ústí nad Labem, kde byly prezentovány problémy sociálně vyloučené lokality. 

Cestu autobusem do krajského města zpříjemnilo poutavé vyprávění pana Jiřího Křena o historii těžby, dobývání uhlí, realizovaných rekultivacích uhelných regionů. Cestou byli účastníci upozorněni na povrchový důl ČSA, který by se měl po ukončení těžby uhlí revitalizovat a důležitost v procesu transformace regionu. 

V Severočeské vědecké knihovně proběhla prezentace projektů rekonstrukce Wolfrumovy vily a depozitáře Severočeské vědecké knihovny a na setkání s hejtmanem Janem Schillerem a zástupci Ústeckého kraje zazněly informace o problémech a výzvách, kterým Ústecký kraj čelí. Mezi tématy zazněla transformace, sociální problémy, energetika, na druhou stranu také přes problémy, které kraj má,  bylo zmíněno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, kde kraj zařizuje pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Návštěva Evropské komise byla zakončena prezentací dvou strategických projektů Ústeckého kraje.
Závěry z Regionálního kulatého stolu ZDE.

Regionální kulatý stůl


Ředitelka DG REGIO p. Emma Toledano Laredo
a ředitel projektů EIB p. Werner Schmidt

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.