Zástupci Evropské komise míří na Ostravsko a Karvinsko

12. 02. 2019 | ČR

Zástupci Evropské komise zavítají už zítra a pozítří na dvoudenní návštěvu Moravskoslezského kraje. Stane se tak v rámci zapojení České republiky do Platformy pro uhelné regiony v transformaci. Cílem návštěvy je představení ukázkových projektů souvisejících s postupným přechodem na tzv. po-uhelnou ekonomiku a nové zdroje energie.

Celý článek

„V Dolní oblasti Vítkovice naše hosty seznámíme se zajímavými projekty z oblasti vzdělávání, čisté mobility nebo životního prostředí. V plánu je i okružní jízda hornickou a důlní oblastí Karvinska a návštěva míst souvisejících s projekty důlní těžby, rekultivace jejich území a také optimalizace tepelných elektráren v našem regionu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Česká republika byla přijata do evropské uhelné platformy díky programu RE:START, který má s přechodem k moderní ekonomice pomoci Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji. Právě tento vládní program označili evropští komisaři za vzor pro ostatní uhelné regiony v Evropě. Díky RE:STARTU Česká republika získala povolení k realokaci nevyužitých finančních zdrojů z evropských fondů. V současné době se jedná o částku ve výši zhruba osmi miliard korun, která by měla být použita např. na investice do infrastruktury základních škol, zdravotnictví nebo k přípravě výzev pro nízkoemisní a bezemisní veřejnou dopravu. V rámci realokací již byla vyhlášena z operačního programu životní prostředí výzva k podávání projektů na snížení emisí ze stacionárních zdrojů.

Odborníci z Evropské komise se v Moravskoslezském kraji seznámí s úspěšně realizovanými projekty v rámci RE:STARTU, např. se záměrem Ostravské univerzity, která získala z evropských zdrojů více než miliardu korun na výstavbu dvou nových fakult. Představen bude projekt na vybudování Moravskoslezského energetického centra při VŠB-TU Ostrava, dalšími tématy jsou řešení tzv. pohornické krajiny zejména na Karvinsku nebo čistá mobilita na příkladu veřejné dopravy ve městech Moravskoslezského kraje.

„Chceme, aby v roce 2030 v našem kraji nebyla v provozu žádná dieselová vozidla hromadné dopravy. Proto budeme rozvíjet vodíkovou infrastrukturu a podporovat nákup dopravních prostředků na vodíkový pohon,“ uvedl Jakub Unucka, náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region.

Vedení Moravskoslezského kraje některá témata související s uhelnou platformou představilo vloni v listopadu přímo v Bruselu. Náměstek Unucka na příkladu centrálního zásobování teplem v regionu pro cca 300 tisíc domácností ukázal, co Moravskoslezský kraj čeká v přechodu na po-uhelnou energetiku. „Domácnosti nyní spotřebují zhruba dva miliony tun uhlí ročně. Připravujeme zadání studie pro optimalizaci teplárenství, kterou zpracuje nově budované Evropské energetické centrum kompetence,“ řekl.

Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška zase v Bruselu představil koncepci kraje k revitalizaci pohornické krajiny. „Naší ambicí není jen adaptace na nové trendy, ale aktivní příhraniční spolupráce při postupném snižování těžby uhlí bez nežádoucích dopadů na místní obyvatele a ekonomiku. Se slovenskými a polskými sousedy chceme spolupracovat na projektech, které podpoří vznik čistých technologií, zlepší kvalitu ovzduší, nabídnou řešení emisí v teplárenství, v dopravě a dalších oblastech či pomohou řešit sociální otázky související s restrukturalizací ekonomiky regionů,“ vysvětlil Krkoška.

Zástupci Evropské komise jedou do České republiky na pozvání Ministerstva pro místní rozvoj ČR. „Už ve středu dopoledne se zúčastní jednání v Praze, kde jim budou představeny strategické projekty RE:STARTU a na programu bude diskuse na témata resocializace, energetika budoucnosti a revitalizace specifických brownfieldů,“ uvedla národní manažerka programu RE:START Gabriela Nekolová s tím, že na jaře se podobná návštěva uskuteční v severozápadních Čechách.

V Evropské unii se aktuálně těží uhlí ve dvanácti členských zemích. Toto odvětví přímo zaměstnává zhruba 185 tisíc lidí. Smyslem platformy je řešit konkrétní problémy a sdílet fungující strategie mezi evropskými uhelnými regiony procházejícími hospodářskou přeměnou. Evropská platforma má spojit zainteresované organizace z konkrétních regionů, vládní představitele i zástupce evropských institucí a pomoci jim sdílet zkušenosti s vytvářením nových ekonomických příležitostí, rekvalifikacemi, rozvojem čisté energetiky, ekologickými inovacemi nebo i vyspělými technologiemi pro zpracování uhlí.

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.