Workshop k ISPZ

30. 05. 2022 | ČR

26. května 2022 proběhl WORKSHOP pro města a obce k INFORMAČNÍMU SYSTÉMU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ, který pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje.

Celý článek

Workshop, kterého se zúčastnilo bezmála 40 účastníků byl zaměřen na uživatelské představení Informačního systému projektových záměrů (ISPZ), který oddělení RESTART mj. využívá pro sběr projektových záměrů při přípravě 5. aktualizace Akčního plánu.
 

  • Koncepci systému a jeho uživatelské rozhraní a využití představil Mgr. František Puršl z Ministerstva pro místní rozvoj.
Prezentace je dostupná ZDE.
 
  • Za agendu regionálního rozvoje KÚ ÚK hovořil Ing. Jan Kadraba, vedoucí odd. regionálního rozvoje, který zhodnotil využitelnost systému z hlediska strategie rozvoje kraje.
Prezentace je dostupná ZDE.
 
  • Za oddělení RESTART z Ministerstva pro místní rozvoj hovořil Ing. Miloš Soukup, který představil využívání ISPZ při přípravě aktualizace 5. AKČNÍHO PLÁNU. Zdůraznil dlouhodobou potřebu pomoci regionům, jejichž pozice je z hlediska hospodářské restrukturalizace specifická a prezentoval konkrétní postupy s vloženými záměry do ISPZ.
Prezentace je dostupná ZDE.

ISPZ je dostupný na www.projektovezamery.cz
 
Zdroj: RSK ÚK

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.