Výzvy z OPST pro "Uhelné regiony"

06. 02. 2023 | ČR

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) se rozjíždí na plné obrátky. Již v prvním čtvrtletí tohoto roku počítá Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR otevřít výzvy s celkovou alokací přesahující pět miliard korun.

Celý článek

Finanční prostředky mají za cíl nastartovat přechod Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje směrem k udržitelnější ekonomice a zvýšit kvalitu života obyvatel těchto uhelných regionů.

Podle aktuálně zveřejněného plánu výzev z OPST se v nejbližších týdnech dočkají svého vyhlášení dvě tematické výzvy týkající se modernizace základních a středních škol v daných krajích, a to v podobě investic do vnitřní konektivity těchto škol (např. zabezpečení kvalitnějšího připojení k internetu) a do vybavení jejich odborných učeben (týká se jen SŠ). Hned vzápětí bude následovat výzva zaměřená na pořízení inovativních zařízení v oběhovém hospodářství.

Ještě v prvním čtvrtletí letošního roku by měly být oznámeny parametry důležité podpory pro malé a střední podniky ve formě úvěrového nástroje. Soukromé subjekty budou moci v rámci OPST žádat o zvýhodněné půjčky na rozvoj svého podnikání prostřednictvím Národní rozvojové banky.

Harmonogram výzev byl v tomto týdnu představen Monitorovacímu výboru na jeho 2. zasedání, kde byla mj. schválena i kritéria pro výběr operací v oblasti vzdělávání ve firmách. Vzdělávání a rekvalifikace v podnicích zasažených transformací budou předmětem tematických výzev, které budou pro všechny tři kraje jednotlivě vypsány ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Monitorovací výbor na svém zasedání dále schválil navržená kritéria pro výběr zastřešujících projektů a také kritéria pro výběr správce tzv. brownfield fondu. Ten bude disponovat částkou ve výši několika miliard korun a od roku 2024 z něho budou moci čerpat prostředky na obnovu lokalit, které v důsledku postižení uhelným průmyslem usilují o revitalizaci a hledají možnosti nového využití svého území.

V neposlední řadě byli členové Monitorovacího výboru informováni o stavu přípravy a předkládání žádostí o podporu ze strany strategických projektů.

Ke zmíněným výzvám pro základní a střední školy (Konektivita a Odborné učebny) je připraven webinář, a to ve čtvrtek 9. a v úterý 14. února vždy od 13 hod.

Harmonogram výzev: ZDE   

Zdroj - článek převzat z www.opst.cz:Zveřejňujeme harmonogram výzev z OPST pro rok 2023 – Operační program Spravedlivá transformace

Obrázek: Ilustrační foto

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.