VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Celý článek

Dotace si rozdělí 20 projektů v osmi krajích České republiky. Pro strukturálně postižené kraje:  Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj byla vyjednána specifická výzva č. 1.

O podporu na demolici budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality, žádalo v rámci této specifické výzvy 5 žadatelů, z nichž všichni uspěli. Budou financovány 3 projekty z Moravskoslezského kraje a 2 projekty z Ústeckého kraje – celkem si rozdělí dotaci ve výši 11.529.651,- Kč.

Cílem tohoto podprogramu je podpora demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací. Po demolici budovy bude následovat celková revitalizace prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení.

Více informací včetně seznamu vyhodnocených žádostí naleznete:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - MMR: Téměř 49 milionů korun pro obce na demolice budov


Zdroj: MMR, tisková zpráva ze dne 29.8.2023 a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Podpora revitalizace území 2023 (mmr.cz)
Foto: Ilustrační

  

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Přínosy TSI projektu na implementaci Spravedlivé transformace

22. 02. 2024 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), oddělení RE:START na podzim roku 2021 úspěšně podalo žádost na projekt technické asistence, financovaný Evropskou unií v rámci unijního nástroje Technical Support Instrument (TSI).

Nově vyhlášené výzvy k technické pomoci z JTP

06. 02. 2024 | ČR

Informujeme o vyhlášených výzvách k technické pomoci, která bude probíhat pod Platformou spravedlivé transformace.

Pozvánka na semináře v „uhelných regionech“ k představení příručky dobré praxe spravedlivá transformace

15. 01. 2024 | ČR

Hlavním cílem těchto seminářů je představit příručku příkladů dobré praxe zaměřenou na vybrané oblasti důležité pro proces spravedlivé transformace, které mohou sloužit jako inspirace pro další rozvoj, a také přípravu projektů.

Podpora obnovy a rozvoje venkova

18. 12. 2023 | ČR

MMR podpořilo v dotační výzvě programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.