Téměř miliarda do vysokého školství v Ústeckém kraji jde díky RE:STARTu!

09. 10. 2018 | ČR

Celý článek

Ústecký kraj - Dostatek zdravotnického personálu, ale také špičkových techniků, chemiků, laborantů a mnoho dalších profesí s vysokoškolským vzděláním pomůže zajistit RE:START. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokončilo hodnocení žádostí vysokých škol na území strukturálně postižených krajů, tedy Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského. Rozdělí mezi ně 2,2 miliardy korun. Necelá miliarda půjde do Ústeckého kraje! A to je opravdu úspěch!

Vizualizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zdroj: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vysokoškoláci jsou v našem regionu velmi zapotřebí. V celé ČR je průměr vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 20 %, v Ústeckém a Karlovarském kraji je tento poměr pouze cca 13 %. Nejvíce vysokoškoláků je samozřejmě v Praze - 38 %, Jihomoravský kraj se může pyšnit 22,6 %. „Tato čísla pro nás nejsou příliš potěšující. Ale teď může nastat změna, a to i díky RE:STARTu,“ komentuje tento stav Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády, která má RE:START v Ústeckém a Karlovarském kraji na starosti. A dodává: „Nejpalčivějším problémem v této oblasti je, že studenti vysokých škol odchází studovat do atraktivnějších regionů, např. do Prahy, Hradce Králové, Brna a dalších, velmi často už se do našeho regionu nevrátí. Toto chceme změnit a intenzivně na tom v programu RE:START ve spolupráci nejen s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pracujeme.“

„Tyto mnohdy náročné investice umožní, aby se z původních průmyslových a uhelných regionů staly kraje zaměřené na znalosti a vzdělanost,“ uvádí náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský. Celým smyslem specifické výzvy je vyrovnání rozdílů mezi třemi strukturálně postiženými regiony a zbytkem republiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozdělilo pro tyto potřebné kraje celkem přes 2 mld. Kč.

0910restartmapa

Zdroj: Český statistický úřad

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně získá necelých 850 milionů korun na výstavbu nového objektu Fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a dostavbu Fakulty strojního inženýrství ve vlastním univerzitním kampusu. Posledním projektem, který je finančně nejmenším, je projekt změřený na podporu Fakulty umění a designu prostřednictvím rekonstrukce Domu umění, který vznikl v prostorách bývalé menzy na Klíši. Nové prostory, intenzivnější propojení výuky přímo s praxí, jsou velmi žádoucí pro zkvalitnění výuky naší jediné sídelní univerzity, neboť podpoří rozvoj lidských zdrojů v kraji, který se potýká s dlouhodobými problémy, jako je nízká vzdělanost, množství sociálně vyloučených lokalit a zhoršené životní prostředí. Navíc zaměření na zdravotnický personál a technické profese je velmi důležité, jelikož Ústecký kraj je tradiční průmyslový region a technické profese jsou pro jeho další rozvoj mimořádně významné, a to i s ohledem na výzvy které před nás staví tzv. čtvrtá průmyslová revoluce. Obdobné platí v případě zdravotnických profesí, jejichž dostupnost vytváří jednu ze základních podmínek pro další rozvoj zdravotnictví, a tedy i zvyšování atraktivity Ústeckého kraje z pohledu zajištění základní infrastruktury služeb, které využívá každý z nás. K tomuto úspěchu dodává rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Martin Balej následující: „RE:START byla pro nás obrovská výzva a bylo nutné ji co nejúčelněji využít. Jsem velmi rád, že si MŠMT pod stávajícím vedením uvědomuje specifika našeho regionu. Dobře jsme se připravili a odvedli kus práce. Z výsledku mám nesmírnou radost.“

Na závěr shrnuje situaci Gabriela Nekolová: „RE:START je komplexní nástroj obnovy našeho kraje a já jsem ráda, že jej vláda schválila. Podpora vysokých škol je jedním z našich největších úspěchů, nicméně ne jediným ani posledním. Do konce roku bude vyhlášeno ještě několik výzev pro žadatele o dotace. Celkem ministerstva díky RE:STARTu přidělí do letošního prosince dotace ve výši tři miliardy Kč.“

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.