Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony byla vyjednána v rámci první veřejné soutěže PROGRAMU SIGMA, kterou vyhlásila Technologická agentura České republiky.

01. 11. 2022 | ČR

Celý článek

Technologická agentura České republiky  vyhlásila první veřejnou soutěž v Programu SIGMA: Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských, humanitních věd a umění (SHUV) – Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací.

Veřejná soutěž podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jeho zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Každý návrh projektu musí mít své jádro v SHUV a dále naplnit zaměření veřejné soutěže.

Soutěžní lhůta: začíná 27.10.2022 a končí 14.12.2022
Vyhlášení výsledků: nejpozději 31. 08.2023
Začátek realizace: nejdříve červen 2023 a nejpozději září 2023
Délka realizace: 12-42 měsíců
Celková alokace: 500 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt: 12 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %
Uchazeči: podnik, výzkumná organizace

V této veřejné soutěži je stanovena specifická alokace pro strukturálně postižené regiony (RE:START) v celkové výši 40 mil.  Kč. Z této alokace je 20 mil. Kč určeno pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) – a 20 mil. Kč pro Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko).

Z této alokace budou podpořeny ty návrhy projektů, ve kterých bude mít hlavní uchazeč sídlo v jednom ze tří výše uvedených krajů a které budou doporučeny k podpoře. V případě, že příslušnou alokaci nevyčerpají projekty z jednoho regionu, budou prostředky využity přednostně v druhém regionu. Pokud ani v obou regionech nebude dostatek kvalitních projektů, budou prostředky využity pro podporu ostatních projektů.

Více informací k veřejné soutěži Programu SIGMA ZDE.

Zdroj: www.tacr.cz
Obrázek - zdroj: www.tacr.cz

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.