SCHVÁLEN 5. AKČNÍ PLÁN STRATEGIE RE:START

15. 12. 2022 | ČR

Vláda ČR schválila dne 14.12.2022 usnesením č. 1047 již 5. aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024.

Celý článek

Pátý Souhrnný akční plán svými opatřeními doplňuje předchozí akční plány schválené vládou v minulých letech. Jeho tvorba probíhala podle implementačních zásad schválených vládou v gesci MMR s intenzivním zapojením dotčených krajů.

Souhrnný akční plán projednala tzv. Konference Strategie restrukturalizace za účasti zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, dotčených ministerstev a Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Touto událostí byla formálně zakončena příprava akčního plánu na roky 2023-2024. Současně došlo k aktualizaci implementačních zásad zohledňující organizační změny na Ministerstvu pro místní rozvoj. Další akční plán tak bude předkládán v roce 2024.

V rámci Souhrnného akčního plánu je navrhováno 1 nové opatření a 14 aktualizovaných opatření z předchozích Akčních plánů uvnitř tematických pilířů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. Navržená opatření budou realizována v letech 2023–2030.
 
V pátém Akčním plánu byl po formální stránce aktualizován soubor hlavních rozvojových projektů (vazba na OPST, aktualizace rozpočtů), které i na základě shody regionálních partnerů definovaly jednotlivé kraje. Tyto projekty jsou příkladem budoucí faktické realizace navržených opatření. Skutečnost, že vláda konkrétní záměry krajů vzala na vědomí, nezakládá závazek jejich budoucího financování. Případné přidělení dotačních prostředků bude předmětem detailního hodnocení podrobných žádostí předkládaných do výzev dotačních titulů vyhlašovaných v rámci strategie RE:START.

5. SOUHRNNÝ AKČNÍ PLÁN STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE ÚK, MSK A KVK 2023-2024 ZDE ke stažení
Příloha -  Podrobný popis opatření; Hlavní rozvojové projekty a podpůrné projekty krajů
Příloha -  Aktualizované implementační zásady
Příloha -  Zpráva o realizaci opatření SAP hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.