REGION BUDOUCNOSTI – SEMINÁŘ A INOVAČNÍ VELETRH

07. 02. 2022 | ČR

se koná dne 03.03.2022 v Inovačním centru Ústeckého kraje a je určen pro malé a střední podniky, nevládní organizace a obce.

Celý článek

Seminář nabízí příležitost dozvědět se více o:
 

 • Strategii EU pro spravedlivou transformaci a praktický dopad na ÚK
 • Investičních prioritách pro Ústecký kraj, jak jsou definovány v PSÚT
 • Rozvojových prioritách České rozvojové banky
 • Dostupných mechanismech pro financování restrukturalizace
 • Příkladech a osvědčených postupech, jak mohou MSP a další zúčastněné strany
  využít financování k modernizaci a rozvoji své činnosti
 

Na semináři vystoupí:
 • Iva Dvořáková, radní, Ústecký kraj
 • David Murphy, vedoucí programu spravedlivé transformace, ISCF
 • Radoslav Lipták, Evropská komise
 • Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Martin Potůček, předseda představenstva NRB
 • Petra Hrstková, ředitelka regionální kanceláře pro Ústecký kraj, CzechInvest
 • Zdeněk Hušek, RIS3 manažer Ústeckého Kraje
 • Barnabáš Krešne, Regionální Rozvojová Agentura Ústeckého Kraje
 • Marek Hartych, MAS Český sever, z.s.
 • Karel Tichý, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Seminář se koná od 10:00 do 12:30 hod.
 
Inovační veletrh
Na veletrhu se setkají relevantní operační programy poskytující finanční prostředky EU, poskytovatelé ostatních dotačních programů, komerční banky poskytující projektové poradenství a financování, poradenské firmy poskytující technickou podporu a další relevantní zainteresované strany se zástupci malých a středních podniků, nevládních organizací, obcí a dalších potenciálních žadatelů.
Inovační veletrh se koná od 13:30 do 16:30 hod.
 
Více informací a možnost registrace na akci: Region Budoucnosti

Zdroj: ISFC

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.