RE:START podpoří rozvoj zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech

06. 09. 2019 | ČR

Zdraví je to nejcennější, co člověk ve svém životě má, a tak i kvalita a dostupnost zdravotnictví přímo ovlivňuje život obyvatel. Životní úroveň a kvalita života je přitom hůře hodnocena ve strukturálně postižených krajích, jimiž jsou Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Proto se program RE:START zaměřuje i na tuto problematiku.

„Strukturálně postižené regiony potřebují naši podporu. Zdravotnictví považuji za jednu z našich průřezových priorit, proto jsme vyjednali přesun části nevyužitých evropských prostředků z Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu rozvoje zdravotnictví v těchto krajích. V rámci výzvy Zvýšení kvality návazné péče Integrovaného regionálního a operačního programu mohou být ještě v tomto roce podpořeny náhradní projekty osmi nemocnic v Moravskoslezském kraji a pěti nemocnic v kraji Ústeckém v celkové částce zhruba 800 milionů korun. Dalších 1,1 miliardy korun poputuje na náhradní projekty ve zbývajících krajích. Karlovarský kraj už realizoval tři projekty,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Strukturálně postižené kraje se potýkají s mnoha problémy, které ovlivňují obyvatele těchto regionů. Jedná se například o zhoršené životní prostředí, práci v těžkém průmyslu, horší dopravní obslužnost, vyšší míru chudoby obyvatel. Také dostupnost odpovídající zdravotní péče je nižší. Tyto regiony logicky trpí nejvíce v celé České republice odlivem obyvatel, především mladých a kvalifikovaných osob. Jednou z motivací pro život v těchto krajích jsou také kvalitní veřejné služby“, komentuje situaci Gabriela Nekolová, národní manažerka programu RE:START z Ministerstva pro místní rozvoj.

V Karlovarském kraji byly v rámci výzvy Zvýšení kvality návazné péče již podpořeny dva úspěšné projekty Karlovarské krajské nemocnice a.s. a jeden projekt NEMOS SOKOLOV s.r.o., mezi něž byla rozdělena částka za téměř 196,1 milionů korun. Došlo zde například k modernizaci návazné péče v Nemocnici Sokolov a k přístrojovému vybavení Karlovarské nemocnice.

V Moravskoslezském kraji je to devět projektů z osmi nemocnic - Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Slezská nemocnice v Opavě, Vítkovická nemocnice, Nemocnice Nový Jičín a Městská nemocnice Ostrava. Celková dotace činí 367,84 milionů korun.

 

V Ústeckém kraji se jedná o pět projektů - Nemocnice Litoměřice, a.s. a čtyři nemocnice Krajské zdravotní, a.s. Celkový příspěvek je 420 253 481 korun.

V Ústeckém kraji pak vyjádření poskytl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., která sdružuje 5 nemocnic v Ústeckém kraji: „V posledních letech se naší společnosti za výrazné podpory Ústeckého kraje a dotačních prostředků hlavně z evropských fondů a i díky programu RE:START daří významně obměňovat přístrojovou techniku a rekonstruovat jednotlivá oddělení svých zdravotnických zařízení i celé nemocniční pavilony. Aktuálně získáme prostředky pro nemocnici v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Pro lepší představu, co může být díky dotaci zakoupeno či zmodernizováno Petr Fiala dodává: „Pro nemocnici v Děčíně bude pořízena skiagrafická sestava a počítačový tomograf pro radiodiagnostické oddělení v celkové hodnotě 32 milionů korun. Jedná se o nejdražší přístroje, které v rámci projektů pro všechny nemocnice Ústeckého regionu budou zakoupeny. Díky těmto přístrojům může být prováděna velmi citlivá diagnostika velkého spektra poranění a chorob.“

„Jsem rád, že se díky evropským fondům a programu RE:START podařilo získat další peníze, tentokrát pro krajské nemocnice. Moravskoslezský kraj dlouhodobě investuje do rozvoje a modernizace svých příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví. Finance jsou velmi potřeba, hlavně na obnovu přístrojové techniky, která je velmi drahá, a dalšího zařízení. Díky nové technice se dál zkvalitňuje péče o pacienty, rychleji se uzdravují. Moderní přístroje také usnadňují práci personálu. Právě vyšší kvalita návazné péče, na kterou jsou učeny tyto evropské peníze, přispěje k efektivnější léčbě pacientů ve specializovaných centrech,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Oba projekty Vítkovické nemocnice jsou zaměřené na obnovu přístrojového vybavení. Celková hodnota přístrojů, které se budou obměňovat z dotací obou projektů, je 160 milionů korun. Během následujících 22 měsíců budou ve Vítkovické nemocnici obměněny přístroje za nové moderní vybavení v této hodnotě. Mezi největší položky patří například magnetická rezonance za 38,2 milionů korun či angiografická linka za 23,2 miliony korun.

Program RE:START, jehož garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je přímo zaměřený na řešení ekonomických a sociálních problémů ve strukturálně postižených krajích. Z rozhodnutí vlády je realizován již od roku 2017 a v postižených regionech již přispěl k realizaci konkrétních opatření, doposud v objemu 16 miliard korun.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Krajská zdravotní, a.s.

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Výběrová řízení na služební a pracovní místa

02. 07. 2024 | ČR

Do našeho pracovního týmu v oddělení ohrožených území a regionů, v odboru regionální politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj, hledáme nové kolegy/ně.

Aktualizace Strategického rámce schválena

18. 06. 2024 | ČR

Pozvánka na konferenci Projektu TSI 12. června 2024 do Sokolova

30. 05. 2024 | ČR

Pozvánka na závěrečné setkání projektu technické asistence (TSI) „Podpora implementace spravedlivé transformace v České republice“

Webinář - Příprava 6. Akčního plánu Strategie RE:START

15. 05. 2024 | ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář k přípravě 6. aktualizace Akčního plánu Strategie RE:START.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.