Projekty RE:STARTu budou provázány s připravovanou strategií kraje

26. 06. 2019 | ČR

Moravskoslezský kraj je s částkou 1,5 miliardy korun ze strukturálně postižených krajů nejúspěšnější v čerpání finančních prostředků v rámci programu RE:START. I tuto informaci se dozvěděli členové Rady hospodářské a sociální tripartity MSK na svém posledním jednání.

Celý článek

Vláda České republiky 17. července napoprvé schválila aktualizovaný, v pořadí už třetí Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. „Byl schválen v celém rozsahu šestnácti opatření napříč všemi pilíři. Ty vznikly jednak revizí původních opatření, ale i návrhy nových, které buď navazují na předchozí, nebo zohledňují podněty z území a strategické projekty definované jednotlivými kraji,“ uvedla Pavlína Kaletová, zástupkyně národního výkonného týmu Ministerstva pro místní rozvoj. Dodala, že finanční náročnost nového Akčního plánu je cca 10 miliard korun. Pro letošní rok jsou vyčleněny prostředky za více než šest miliard. Z 92 opatření celého Akčního plánu bylo splněno 23, což představuje 24 miliard korun, které poputují do strukturálně postižených krajů.

Česká republika je zapojena do tzv. evropské uhelné platformy, a proto Evropská komise souhlasila s realokacemi směrem k uhelným regionům, pro které v této platformě prozatím nemá žádné zdroje. Právě prostředky z realokací jsou důležitou položkou. Brzy budou známy výsledky výzvy na snížení emisí ze stacionárních zdrojů s alokací jedna miliarda korun, do níž Moravskoslezský kraj předložil projekty za téměř dvě miliardy korun. Částka 1,8 mld. je alokována pro výzvu na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel a 872 miliónů na uspokojení zásobníků z výzvy na zvýšení kvality návazné péče. Za pár dní bude vyhlášena výzva na modernizaci základních škol.

Aktuálně je otevřena výzva na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů, kam mohou města a obce podávat žádosti do 16. července. „Ministerstvo pro místní rozvoj také připravuje aktualizaci Strategického rámce od roku 2020. Měla by vzniknout metodika k posouzení strategických projektů s cílem hledání finančních zdrojů na jejich realizaci,“ uvedla dále Pavlína Kaletová. Každý kraj předložil vládě příklady pěti strategických projektů, které byly vzaty na vědomí.

Definování strategických projektů vycházelo z priorit v rámci krajské strategie, která se momentálně připravuje. Ta je zaměřena především na oblasti podnikání, inovací, vědy a výzkumu. „Potřebujeme do kraje dostat vyšší míru přidané hodnoty, s tím spojené vyšší mzdy, zkrátka přilákat talentované lidi a pomoci zatraktivnit zdejší prostředí,“ vysvětlil zmocněnec hejtmana pro program RE:START a Uhelná platforma Zdeněk Karásek. Jako příklad z minulosti uvedl Dolní oblast Vítkovice. „Nyní se zabýváme územím mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou, kde do budoucna předpokládáme velký rozvoj a potenciál,“ doplnil.

Za klíčový označil měsíc červenec, kdy by měla být vyhlášena výzva v dotačním programu Nemovitosti určena na rekonstrukce podnikatelských budov. „Pro všechny tři kraje je to velká šance, celková alokace činí 1,4 mld. korun. Projekty, které budou předkládány, mohou v řadě případů změnit tvář regionu a posílit ekonomické aktivity,“ řekl dále Karásek.

Všem členům tzv. evropské uhelné platformy bylo doporučeno využívání komunitárních programů financovaných přímo z rozpočtu Evropské unie. „Jedním z nich je program LIFE, který nám může pomoci k aktivitě směrem k pohornické krajině na Karvinsku. V polovině července budeme o tomto projektu diskutovat přímo v Bruselu se zástupci Evropské komise. Důležité také je, že před pár dny zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo návrh na zahájení přípravy a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny. Je to pro nás šance připravit projekty, získat na ně posudek a následně finanční prostředky na jejich realizaci,“ pokračoval Zdeněk Karásek. Dalším bodem schůzky v Bruselu podle něj bude setkání se zástupci sekretariátu uhelné platformy. V rámci iniciativy platformy se vyjednává také o transformačním fondu ve výši bezmála pěti miliard eur, který je však zatím pouze navržen a v této otázce rozhodne až nově ustavená Evropská komise.

Moravskoslezský kraj je mezi strukturálně postiženými regiony vnímán jako nejsilnější kraj. „I proto jsme vůči Ústeckému a Karlovarskému kraji otevřeni, snažíme se pomáhat, sdílíme zkušenosti, předáváme know-how. Nyní se tvoří podoba dokumentů pro příští programovací období, koordinujeme úsilí tři krajů, máme dohodnutou pozici pro vyjednávání. Na příští tripartitě v září oznámíme, kam až jsme se dostali. Našim cílem je získat mandát pro dokončení jednání k tomu, aby příští programové období pomohlo transformaci Moravskoslezského kraje,“ uvedl dále Zdeněk Karásek.

Přestože teprve před pár dny byl schválen třetí akční plán, úvahy už nyní směřují ke sběru podnětů čtvrtého. „Využijeme k tomu probíhající přípravu strategie rozvoje kraje. Sbíráme k tomu důležité podněty. Vycházíme z aktivity k pohornické krajině na Karvinsku. Bylo dohodnuto, že na příští rok jeden až dva projekty doporučené vládě budou s vazbou právě na toto území, kde už hornická činnost skončila nebo pomalu dobíhá,“ vysvětlil zmocněnec hejtmana pro RE:START a Uhelnou platformu Zdeněk Karásek. Podle něj už nyní probíhají debaty se stakeholdery, krajská organizace MSID seznamuje s plány zástupce vlastníků pozemků a firem, veřejné správy, starostů i dalších institucí. Na základě této debaty by 17. července mělo být podepsáno memorandum všech zainteresovaných stran o spolupráci, aby připravované projekty nezůstaly jen na papíře.

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.