Podpora obnovy a rozvoje venkova

18. 12. 2023 | ČR

MMR podpořilo v dotační výzvě programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun.

Celý článek

„MMR pravidelně přispívá ke zlepšení stavu infrastruktury a občanské vybavenosti, proto i přes nutnost snižovat schodek státního rozpočtu investuje nemalou částku do obnovy veřejných budov. Podporujeme zejména obce v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a strukturálně postižených regionech. Snažíme se prosazovat regionálně citlivou politiku, protože vždy je důležité pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 
 
Dotační podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova poskytuje prostředky na zvýšení kvality života a atraktivity obecního prostoru v obcích do 3 000 obyvatel. Přednost dostávají projekty menších obcí zejména z hospodářsky a sociálně ohrožených území a z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Do těchto tří strukturálně postižených krajů bude dotační podpora ve výši více než 128 mil. Kč.
 
Z podpory až do výše 80 % vynaložených uznatelných nákladů budou obce financovat rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, které jsou pevnou a důležitou součástí místní občanské vybavenosti. Konkrétně jde o kulturní domy, sídla obecních úřadů, knihovny nebo mateřské a základní školy.

Seznam vyhodnocených žádostí a další podorbnosti k výzvě ZDE.

Převzato: Tisková zpráva MMR dne 15.12.2023
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - MMR poskytne na rekonstrukci veřejných budov více než půl miliardy korun (gov.cz)

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Přínosy TSI projektu na implementaci Spravedlivé transformace

22. 02. 2024 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), oddělení RE:START na podzim roku 2021 úspěšně podalo žádost na projekt technické asistence, financovaný Evropskou unií v rámci unijního nástroje Technical Support Instrument (TSI).

Nově vyhlášené výzvy k technické pomoci z JTP

06. 02. 2024 | ČR

Informujeme o vyhlášených výzvách k technické pomoci, která bude probíhat pod Platformou spravedlivé transformace.

Pozvánka na semináře v „uhelných regionech“ k představení příručky dobré praxe spravedlivá transformace

15. 01. 2024 | ČR

Hlavním cílem těchto seminářů je představit příručku příkladů dobré praxe zaměřenou na vybrané oblasti důležité pro proces spravedlivé transformace, které mohou sloužit jako inspirace pro další rozvoj, a také přípravu projektů.

Podpora obnovy a rozvoje venkova

18. 12. 2023 | ČR

MMR podpořilo v dotační výzvě programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.