"Nesmíme to vzdát a musíme být v Praze více slyšet, rezignace by nám nic nepřinesla" říká Gabriela Nekolová, spoluautorka programu RE:START

24. 08. 2017 | ČR

Vláda v letošním roce podpořila restrukturalizační program RE:START, který si klade za cíl navrátit prosperitu Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji. "Mrzí mě, že mnoho lidí z regionu už v pozitivní změnu nevěř. Nesmíme to vzdát a musíme být v Praze více slyšet, rezignace by nám nic nepřinesla" říká Gabriela Nekolová, zástupkyně vládního zmocněnce a spoluautorka projektu.  

Celý článek

Jakou konkrétní pomoc projekt RESTART jednotlivým krajům nabídne?

Vláda letos v červenci schválila celkem 65 konkrétních opatření – tzv. akční plán. Firmy, města, obce, školy a další subjekty nyní získávají možnost čerpat prostředky například na pořízení moderních strojů a technologií do firem, aby lépe obstály v konkurenci se zbytkem republiky. Krajům vláda přiznala stovky milionů na opravy silnic druhé a třetí třídy. Další finance využijeme na obnovu území po těžbě, aby mohlo lépe sloužit obyvatelům kraje. Prostředků na rozvoj se dočkají rovněž vysoké školy ale také výzkumné organizace. Ve zvýšené míře se bude v těchto krajích řešit také problematika bydlení a sociálně vyloučených lokalit a další desítky opatření.

V čem bude projekt přínosný pro obyvatele Ústeckého kraje?

V Ústeckém kraji by mělo vzniknout nové zázemí pro fakultu zdravotních studií, což by do budoucna řešilo problémy s chybějícím zdravotnickým personálem. Další finance využijeme na obnovu území po těžbě, aby mohlo lépe sloužit obyvatelům kraje. Řešit ale musíme i sociální problémy. Počet obyvatel v exekuci je v Ústeckém kraji velmi vysoký (17 %). Musíme pomoci těm, kteří se snaží své dluhy platit, a změnit systém exekucí. Naprosto alarmující je podíl sociálně vyloučených a také nepřizpůsobivých obyvatel, což způsobuje problémy zejména v oblasti kriminality a bydlení. Navrhujeme proto i úkoly k řešení bytové otázky.  Velmi se rovněž diskutuje o budoucí těžbě lithia, které je dnes cennou surovinou. Je naším úkolem zajistit, aby se výroba produktů z lithia odehrála v regionu a vytvořila zde dobře placená místa. Nechceme, aby došlo jen k jeho vytěžení a vyvezení mimo kraj. Další finanční prostředky investujeme do demolic budov v sociálně vyloučených lokalitách a v neposlední řadě na opravu dálnic a silnic a na rozvoj místních firem.

Kolik peněz do jednotlivých krajů poputuje a jak se budou rozdělovat?

Do zlepšení situace znevýhodněných regionů stát investuje částku zhruba ve výši 42 miliard korun. Peníze bude vláda uvolňovat postupně. Letos půjde o 6 miliard, příští rok o 12 a v dalších letech se do regionů rozdělí 25 miliard. Část pokryjí evropské dotace.  Rozdělování peněz bude záviset na poptávce ze strany regionů. Na jednotlivých ministerstvech postupně vzniknou programy, v rámci kterých budou žadatelé z jednotlivých regionů čerpat prostředky na rozvoj. Úřad zmocněnce se bude podílet na vzniku programů a bude vyhodnocovat, zda mají na území kraje potřebný efekt.

Kdy bude projekt RESTART dokončen?

Vyřešit problémy tohoto regionu bude trvat několik let, nedělejme si iluze, že to změní jedno nebo dvě opatření během měsíců. Musíme to prostě systematicky odpracovat. První krok byl přesvědčit vládu, že pomoc státu potřebujeme a zasloužíme si ji, druhý krok byl stanovit, do jakých aktivit má takto podpora směřovat, teď musíme ohlídat, aby se tato šance nepromrhala nebo nezneužila.

Není ani tak důležitý čas, ale výsledek.

Je to zjevně nesmírně složitý a časově náročný proces. Co Vás vedlo k tomu se do něj zapojit?

Pro mě je to vlastně věc mého přesvědčení, že Ústecký kraj má velký potenciál a že ho nesmíme promrhat a připustit, aby se z něj stala jedna velká sociálně vyloučená lokalita. Tématům rozvoje regionu se věnuji dlouhodobě v mnoha různých úrovních a funkcích. Projekt Restart je vlastně takový vrchol ledovce mé dosavadní práce, a to nejen mé, ale mnoha dalších mých kolegů a předchůdců, kteří dlouhá léta volali potom, aby stát našemu kraji svůj dluh splatil.  Potřeba přispět k řešení situace Ústeckého kraje se ve mně utvářela už té doby, co jsem se po studiích vrátila z Prahy a rozhodla se tu dál žít. Mám dvě děti a chci je vychovávat v kraji, kde se dobře žije.

Nikdy jste neuvažovala z kraje odejít?

Ne. Studovala jsem v Praze a těch několik let mi stačilo na to, aby pochopila, že tady jsem prostě doma a chci se sem vrátit, vodit děti do školy, kam jsem předtím chodila já, ve městě potkávat své přátele, po práci se stavit u rodičů… Může to znít banálně, ale pro mě je to důležité. Jistě, ekonomická a sociální situace je tu složitá, ale to je přeci odpovědnost nás všech tento stav změnit a ne kvůli tomu všichni odejít jinam.

Co vás na této práci pro region nejvíce zlobí nebo mrzí?

Například to, že celý kraj má v republice nezaslouženě velmi špatnou pověst, kterou negativně a nepravdivě dokreslují často i média. Jistě, už jsem řekla, že náš region má velké sociální a ekonomické problémy, ale má také své klady a krásy a svou velmi bohatou historii. Navíc všechny ty současné problémy má přeci díky lidem, kteří jeho stav určují a spoluutvářejí a to nejen v regionu, ale také centrálních institucích. Náš kraj byl dlouhá léta tahounem národní ekonomiky a dnes na tuto svou roli vlastně doplácí. Stát nám hodně dluží a hodně mě zlobí, že to musím stále dokola obhajovat a vysvětlovat. Také mě mrzí, že mnoho lidí z regionu už v pozitivní změnu nevěří. Nesmíme to vzdát a musíme být v Praze více slyšet, rezignace by nám nic nepřinesla.

V čem vidíte největší potenciál Ústeckého kraje?

Každá část kraje má trochu jiný charakter a jiné možnosti, ale společnou velkou devizou je blízkost Praze. Když někdo řekne, že bydlí hodinu od Londýna, považujeme to za dobrou adresu. My jsme ale přeci také hodinu od evropské metropole…. obraťme to ve svůj prospěch, jsme díky tomu velmi lákavým místem třeba pro investory.

Další potenciál je v místních průmyslových odvětvích například v chemii, energetice, strojírenství…máme tedy na čem stavět.

 

Jaká je vaše vize Ústecka za 10 let?  Jakými cestami se dle vašeho názoru bude vývoj tohoto regionu ubírat?

Já věřím, že se bude ubírat především cestou k jeho rozvoji. Vidím ho jako tu dobrou adresu hodinu od hlavního města, s moderními firmami, dobře placenými místy a krásným prostředím k bydlení a životu.

METROPOL

PROGRAM RE:START

Program restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje realizované ve spolupráci Úřadu vládního zmocněnce a zástupkyně vládního zmocněnce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod záštitou vlády ČR.

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.