Nechceme říkat našim dětem – Odstěhuj se, tady se nedá žít!

20. 06. 2017 | ČR

Oživení za desítky miliard korun čeká v následujících letech tři tuzemské regiony v rámci projektu nazvaného Restart. Akční plán na hospodářskou restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, obsahující konkrétních opatření podpory, projedná vláda v nejbližších dnech. Jak projekt vznikal a jaké přínosy bude mít pro Ústecko, jsme se ptali spoluautorky Gabriely Nekolové, zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj a náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí.  

Celý článek

Proč se projekt nazývá Restart?

Když stisknete tlačítko restart na počítači, obnoví se systém a vše začne opět fungovat, jak má. Nyní potřebujeme symbolicky stisknout toto tlačítko v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji, proto jsme zvolili tento název. Obnovení systému však v tomto případě bude trvat mnoho let. Inspirací nám je například Severní Porýní – Vestfálsko, kde byla restrukturalizace započata před mnoha lety a dnes se řadí mezi regiony s největším rozvojovým potenciálem dalšího růstu.

 

Jaká opatření považujete za nejklíčovější pro Ústecký kraj?

Těch, která nyní předkládáme vládě je 65 a každý rok je budeme aktualizovat. Jako příklad bych uvedla dotace pro podnikatele na pořízení moderních strojů a technologií, aby lépe obstály v konkurenci se zbytkem republiky. Rozdělit mezi firmy se mají 3 mld. Kč. Dále usilujeme o prostředky pro vysoké školy, v Ústeckém kraji by pak vzniklo nové zázemí pro fakultu zdravotních studií, protože nám chybí zdravotnický personál. Další finance žádáme také na obnovu území po těžbě, aby mohlo  lépe sloužit obyvatelům kraje. Řešit ale musíme i sociální problémy. Alarmující je počet obyvatel v exekuci (17 %), musíme pomoci zejména těm, kteří se snaží své dluhy platit a změnit systém exekucí. Velmi se diskutuje o budoucí těžbě lithia, které je dnes cennou surovinou. Je naším úkolem zajistit, aby se výroba produktů z lithia odehrála  v regionu a vytvořila zde dobře placená místa a nedošlo jen k vytěžení  a vyvezení mimo kraj. Žádáme také o další prostředky na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a v neposlední řadě na dálnice a silnice. Přes 2 miliardy Kč je pak určeno na přestavbu starých průmyslových areálů.

 

Co má být výsledkem Vámi popsaných opatření?

Projekt Restart má za cíl pomoci znevýhodněným krajům dosáhnout úrovně ostatních regionů – aby zvýšily svou konkurenceschopnost, oživily ekonomiku a celkově zlepšily životní podmínky pro obyvatele i svou image. Soubor konkrétních opatření máme připravený a projedná ho vláda v příštích dnech. Osobně hlavní přínos vidím v tom, že jsme vládu přiměli uvědomit si, že stát těmto regionům leccos dluží. Tyto kraje byly pilířem předchozího hospodářství, ať už šlo o těžbu uhlí, hutnictví nebo energetiku a dnes čelí velkým ekonomických a sociálním problémům, proto by stát měl těmto regionům věnovat pozornost a pomoci jim.

 

 

Kdo všechno se na projektu RESTART podílí?

Od samotného počátku jde o aktivitu, která není vytvářena „v pražských kancelářích“, ale z iniciativy samotného regionu a jeho obyvatel. Na přípravě návrhu konkrétních opatření na podporu krajů spolupracuje Úřad zmocněnce vlády s celou řadou významných aktérů z regionů, jako jsou krajská tripartita, zástupci měst, zástupci podnikatelského sektoru, zástupci vysokých škol, výzkumných organizací, profesními svazy a také odborníky na strategické plánování. Své názory a návrhy konkrétních opatření může vyjádřit také široká veřejnost prostřednictvím online formuláře na webových stránkách projektu Restart: www.restartregionu.cz.

 

Proč jste se rozhodla do realizace projektu RESTART zapojit?

Potřebu přispět k řešení situace Ústeckého kraje cítím už od té doby, co jsem se po studiích vrátila z Prahy a rozhodla se tady dál žít. Hlavní zlom nastal, když se nám narodily naše dvě dcery. Uvědomila jsem si, že jim jednou nechci říkat: „Odstěhuj se, protože tady se nedá žít“. To je přeci i odpovědnost nás všech vůči našim dětem, vrátit tomuto kraji jeho prosperitu a další perspektivu. Chceme

aby všechny dotčené regiony byly opět místem, kde se dá dobře a šťastně žít.

 

Jaký bude další vývoj projektu?

V nejbližších dnech projedná vláda souhrn všech konkrétních opatření – tzv. akční plán. Uskutečnění plánu si v příštích letech vyžádá zhruba 42 miliard korun. Peníze bude vláda uvolňovat postupně. Letos půjde o 6 miliard, příští rok o 12 a v dalších letech se do regionů rozdělí 25 miliard. Část pokryjí evropské dotace. Celková částka nakonec může být ještě mnohem vyšší, protože každý rok budeme vládě předkládat aktualizaci opatření a zpřesňovat a doplňovat rozpočet, a to na základě potřeb jednotlivých regionů.

Článek k přečtení zde

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.