Ne jen slova, ale konkrétní podpora míří do Ústeckého kraje

02. 03. 2017 | ČR

2. 3., Ústí nad Labem - Ústecký kraj potřebuje intenzivní a cílenou podporu ze strany státu, aby nastartoval svou ekonomiku. Na tuto potřebu reaguje připravovaný Akční plán strategie restrukturalizace, který obsahuje konkrétní opatření podpory ve formě finančních prostředků, legislativních úprav či systémových změn.

Celý článek

Dnes se na Krajském úřadě sešly na čtyři desítky osobností veřejného života, zástupců významných firem, úřadů, svazů a měst, vysokých škol, hospodářských a sociálních rad, hospodářské komory a diskutovaly konkrétní opatření Akčního plánu.

Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády, připomněla důvod, vznik a průběh strategie restrukturalizace: „Chceme, aby Ústecký kraj dosáhl úrovně ostatních regionů ČR, zvýšil svou konkurenceschopnost, oživil ekonomiku, zlepšil svou image s cílem snížení odlivu mladých kvalifikovaných odborníků mimo region a byl vhodným místem pro život svých obyvatel. Strategie restrukturalizace, včetně Akčních plánů, vzniká už víc než rok za podpory Vlády ČR, ministerstev, ale především na základě požadavků „odspodu“ z regionu“. My musíme říct, co přesně potřebujeme, a jak a co u nás může fungovat.“

 

Konkrétní opatření podpory:

Nové silnice – k rozvoji kraje potřebujeme kvalitní infrastrukturu a nemůžeme na ní čekat další dlouhé roky.

Zajištění zdravotnického personálu – podpořme Fakultu zdravotnických studií UJEP v areálu Masarykovy nemocnice, přinese více vzdělaných odborníků ve zdravotnictví.

Zkvalitnění zdravotní péče – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje nové operační sály, abychom mohli zajistit kvalitní péči našich obyvatel.

Obnova krajiny Ústeckého kraje – potřebujeme obnovit nejen lesy Krušných hor, ale také území po těžbě, které využijeme pro rozvoj našeho regionu..

Nový smysl a využití starých areálů – přeměňme staré továrny či ubytovny a postavme místo nich třeba fungující firmy, parky nebo prostor pro služby.

Modernizace technologií firem – pomozme firmám získat prostředky na zmodernizování strojů a technologií, a tím jim umožněme zkvalitnění či rozšíření provozů, zvýšení konkurenceschopnosti.

Řešení oblasti exekucí a vysoké zadluženosti – exekuce a vysoká zadluženost je jednou z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti a významný problém pro zaměstnavatele. Pomozme lidem, kteří se snaží udržet práci a své dluhy splácet.

Získávání expertů do vědy a výzkumu – chceme vytvořit pro tyto odborníky takové možnosti, aby u nás chtěli nejen studovat, ale i pracovat a žít.

Podpora výzkumu a vývoje – do našeho kraje proudí nejméně veřejných prostředků na podporu výzkumu. Chceme to změnit.

Bydlení jako základní faktor stabilizace rodin a jednotlivců – chceme zastavit obchodování s chudobou, plýtvání dávkami a problémy s nepřizpůsobivými nájemníky.

 

Mezi opatřeními jsou už známé a fungující programy, ale i nové návrhy, které by mohly přispět ke zlepšení situace v jednotlivých cílových oblastech, kterými jsou: Podnikání a inovace, Přímé zahraniční investice, Výzkum a vývoj, Lidské zdroje, Sociální stabilizace,  Infrastruktura, Životní prostředí. V diskusi zazněly praktické dotazy na to, jak se do příprav  Akčního plánu zapojit, a náměty na zkvalitnění zdravotní péče v kraji, udržení kvalifikované pracovní síly, revitalizace a následné využití starých areálů pro rozvoj hospodářství regionu, potřeba obnovy Krušných hor a další.

Každý se může také zapojit do připomínkování návrhů či navrhnout vlastní opatření k přeměně našeho regionu – na www.restartregionu.cz.

Příprava akčních plánů navazuje na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který vláda schválila na začátku tohoto roku (9. 1.). Jeho cílem je akcelerovat vládní podporu těchto regionů, zabránit jejich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat prosperitu. Materiál vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s vládním zmocněncem a regiony. Dokument

o bezmála 100 stranách vychází z rozsáhlé vstupní analýzy, která reflektuje jak makroekonomická data, tak konkrétní názory a zkušenosti různých institucí či firem z regionu. Inspirací projektu je mimo jiné také úspěšně realizovaná restrukturalizace v zahraničí (Severní Porýní – Vestfálsko, Rakousko, Skotsko apod.). V tomto smyslu se tedy jedná o unikátní projekt, který na českém území dosud

v takovém rozsahu nikdy neproběhl. Financování se předpokládá jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu, případně krajských rozpočtů.

Součástí projektu Restart je rozsáhlá diskuze s odbornou i širokou veřejností. Lidé se mohou vyjádřit jak k strategickému rámci, tak ke konkrétním opatřením v daných regionech. Za tímto účelem je spuštěn webový portál: www.restartregionu.cz.

 

Kontakt:

Gabriela Nekolová, DiS.

zástupkyně zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Regionální kancelář Most

Budovatelů 2532, 434 01 Most

Email: nekolova@hsr-uk.cz

Telefon: + 420 602 482 065

[gallery ids="742,743,741"]

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Přínosy TSI projektu na implementaci Spravedlivé transformace

22. 02. 2024 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), oddělení RE:START na podzim roku 2021 úspěšně podalo žádost na projekt technické asistence, financovaný Evropskou unií v rámci unijního nástroje Technical Support Instrument (TSI).

Nově vyhlášené výzvy k technické pomoci z JTP

06. 02. 2024 | ČR

Informujeme o vyhlášených výzvách k technické pomoci, která bude probíhat pod Platformou spravedlivé transformace.

Pozvánka na semináře v „uhelných regionech“ k představení příručky dobré praxe spravedlivá transformace

15. 01. 2024 | ČR

Hlavním cílem těchto seminářů je představit příručku příkladů dobré praxe zaměřenou na vybrané oblasti důležité pro proces spravedlivé transformace, které mohou sloužit jako inspirace pro další rozvoj, a také přípravu projektů.

Podpora obnovy a rozvoje venkova

18. 12. 2023 | ČR

MMR podpořilo v dotační výzvě programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.