KARLOVARSKÝ SOUHLAS NOVÝM OPATŘENÍM RE:STARTU

12. 03. 2018 | ČR

Také v posledním ze tří strukturálně postižených krajů došlo k jednoznačnému potvrzení návrhu nových opatření vládního programu RE:START ze strany regionálních hráčů. Tým Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj představil návrh opatření pro roky 2018-2019.

Celý článek

V úvodu setkání hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová pochválila celý Akční plán a úsilí Gabriely Nekolové, která za naplňování v Ústeckém a Karlovarském kraji zodpovídá. V souvislosti s programem RE:START hejtmanka zmínila například plánovanou výstavbu polygonu BMW. Na základě programu RE:START vláda schválila navýšení částky ve výši 3 miliard korun, určené pro Ústecký a Karlovarský kraj. Schválení navazuje na tzv. 15 Ekomiliard, díky kterým je umožněno odstraňovat ekologické škody vzniklé před privatizací hnědouhelných těžebních společností v těchto krajích. Na podkrušnohorské výsypce tak investuje společnost BMW do vybudování testovacího centra pro autonomní vozy. Práci získají stovky lidí a do dalších let očekává hejtmanka vzestupnou tendenci.

Gabriela Nekolová informovala, že za 7 měsíců od schválení 1. Akčního plánu se podařilo rozběhnout všech 65 opatření, z toho 5 se již podařilo naplnit. Dále informovala o nově vznikající platformě pro uhelné regiony. Činnost nové platformy pro uhelné regiony procházející transformací byla zahájena v závěru roku 2017. Tyto regiony čelí v současnosti vlivem změn v energetice a politice ochrany životního prostředí zásadním sociálním a ekonomickým výzvám. Úřad zmocněnce vlády tyto ekoinovace sleduje společně s Ministerstvem pro místní rozvoj tak, aby tato skutečnost mohla být zapracována do příprav aktualizace vládního programu RE:START v dalším období.

V programu EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu jsou alokovány zdroje pro strukturálně postižené kraje ve výši 300 milionů na podporu místních výzkumných organizací a podnikatelů. Pro tyto žadatele je na konci března připravený seminář.

Byly zveřejněny výzvy z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřující k rozšíření a zkvalitnění vzdělávací nabídky vysokých škol na území strukturálně postižených regionů ve výši 2,2 miliardy korun.

Dále byl vyjednán program na regeneraci brownfieldů, jehož cílem je likvidace starých průmyslových areálů a jejich nové využití. Na jaře letošního roku bude vyhlášena výzva.

Co mají Ústecký a Karlovarský kraj společného, je autonomní mobilita. Zatímco v Karlovarském kraji vznikne testovací centrum autonomních vozidel, v Ústeckém kraji vzniká studie na testování autonomních vozidel ve městě Ústí nad Labem. Pro znevýhodněné kraje se jedná o velkou příležitost, neboť lze očekávat zájem technologicky vyspělých firem s možnou zahraniční spoluprací.

 „Do poloviny roku 2018 lze očekávat naplnění dalších opatření: vyhlášení druhé výzvy programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, vyhlášení specifických výzev v programu ÉTA a DELTA, zpracování analýzy potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj dotčených krajů, zpracování analýzy využití potenciálu geotermální energie a také přečerpávacích elektráren“ upřesnila zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová a dále dodává: „Věnujeme se přípravě dalších opatření. V loňském roce byl zahájen sběr podnětů, využili jsme i zásobníku a zahrnuli jsme i nové podněty zaslané veřejností, které posoudí vláda České republiky. Všech 260 podnětů bylo posouzeno, každý obdržel zpětnou vazbu. Výsledkem je 25 nových návrhů opatření.“

NOVÁ OPATŘENÍ PROGRAMU RE:START

Představena byla podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím investic do nemovitého majetku. Dále je reálná podpora cestovního ruchu lokálního charakteru. Jde o území, které má potenciál a toho je potřeba efektivně využít.

Pro veřejnost je zajímavé opatření týkající se problematiky bydlení. Stávající urbanistická řešení uspořádání sídlišť jsou již nevyhovující, neodpovídají dnešním požadavkům. RE:START myslí i na podporu venkovských lokalit, například v oblasti zabránit jejich vylidňování.

Co nás čeká dále? Veřejnost žádala podporu modernizace výuky, podporu sociálních služeb, zlepšení kvality ovzduší, řešení problematiky odpadového hospodářství a také rozvoj zdravotnictví. Program RE:START již má v rozpočtech resortů a dotačních programech na rok 2018 rezervovanou částku 10 miliard korun.

PROGRAM RE:START

Program restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje realizovaný Úřadem zmocněnce vlády s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod záštitou Vlády České republiky.

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.