HODNOTÍCÍ SETKÁNÍ VLÁDNÍHO PROGRAMU RE:START

14. 12. 2017 | ČR

Vládní program RE:START, jehož cílem je pomoci strukturálně znevýhodněným krajům (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský), je v plném proudu.  Dne 14. 12. 2017 se v Praze uskutečnilo 1. průběžné hodnocení za účasti 6 ministerstev a 20 dalších institucí. Pozitivní informací je, že za 5 měsíců realizace programu RE:START se podařilo Úřadu zmocněnce vlády a příslušným ministerstvům připravit ke spuštění programy za 11 miliard korun.

Celý článek

Dne 10. 7. 2017 vláda České republiky schválila Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace znevýhodněných regionů, který připravil Úřad zmocněnce vlády spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Schváleno bylo všech 65 konkrétních opatření, která se týkají podnikání a investic, vylepšení infrastruktury či sociální stabilizace v jednotlivých regionech.

Za prvních pět měsíců realizace se již podařilo rozběhnout několik programů. Města a obce se budou moci ucházet o dotace na likvidaci starých areálů, vysoké školy o investice na modernizaci a rozšíření kapacit, dojde i na likvidaci ekologických škod a obnovu porostu Krušných hor. Vláda schválila navýšení programu 15ti miliard na rekultivace území po těžbě o 3 miliardy korun pro Ústecký a Karlovarský kraj. Z navýšených peněz dojde k revitalizaci vodních toků, vytvoří se například nové plochy pro individuální výstavbu, prostory pro podnikání nebo další plochy pro rekreaci, jako je tomu u jezera Most. V Karlovarském kraji díky tomu vzniknou nové plochy pro významné investice.

„Jsem nesmírně rád, že RE:START běží podle plánu. Byly vyhlášeny první výzvy, do kterých se zapojují města a obce, další výzvy jsou před vyhlášením. Vedle naplňování prvního akčního plánu se soustředíme na jeho aktualizaci. Těší mne, že s řadou zajímavých podnětů do něj přispěla i veřejnost. Věřím, že nová vláda projekt podpoří,“ uvedl vládní zmocněnec Jiří Cienciala.

V současnosti můžou města a obce podat žádost o dotaci na likvidaci zchátralých vybydlených domů a snížit tak negativní dopady sociálně vyloučených lokalit. Pro tyto žadatele je nyní otevřena výzva na 100 milionů korun na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo aktuálně pracuje i na dalších programech.

Staré areály, které je možné využít pro rozvoj průmyslu a podnikání řeší RE:START skrze dotační program Regenerace a podpora podnikatelského využití brownfieldů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Koncem října byla uzavřena 1. výzva za 100 milionů korun. Celková alokace programu je 2 miliardy korun.

Na přelom února a března je připravována specifická výzva v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu vysokých škol, které působí na území strukturálně postižených krajů. Předpokládaná výše prostředků vyčleněná na tuto výzvu činí 2,2 miliardy korun. Vzniká tak reálná možnost investovat do modernizace zařízení a rozšířit kapacity.

Dalším dílčím úspěchem je zveřejněná zakázka na zpracování studie proveditelnosti „U Smart Zone“ v Ústeckém kraji, jejímž cílem je prověření možností testování autonomních silničních vozidel v reálném či téměř reálném silničním provozu města Ústí nad Labem. Její zpracování hradí Ministerstvo dopravy. Projekt už nyní budí pozornost špičkových firem, expertů a také by mohl dopomoci k vytvoření atraktivních pracovních míst.

Ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky budou vyhlášeny výzvy v programech Epsilon, Eta, Gama a Delta na podporu výzkumu se speciální finanční alokací pro strukturálně postižené kraje. Všechny veřejné soutěže by měly být otevřeny v první polovině roku 2018. Komunikace ohledně potřeb probíhá směrem k představitelům kraje. Jedná se o další opatření, které je vnímáno pozitivně hlavně s ohledem na lákání tzv. chytrých hlav do kraje.

V gesci Ministerstva práce a sociálních věcí je připraveno dalších 20 opatření.

Nyní Úřad zmocněnce vlády pracuje na aktualizaci Akčního plánu, kterou projedná vláda. „Dostali jsme celkem přes 260 nových podnětů, s nimiž pracujeme. Velkou pozornost věnujeme rozvoji zdravotnictví. V první fázi RE:STARTu nebyla možná investiční podpora zdravotnictví, nyní se ale Úřad zmocněnce vlády spolu s regiony snaží o změnu. Navrhli jsme také opatření na snížení vylidňování venkova i rozvoj vzdělávání. Nové návrhy předložíme vládě opět v květnu“, informovala o dalších krocích Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády, která má na starost Ústecký a Karlovarský kraj.

Stát do realizace opatření, vycházejících z programu RE:START, má investovat zhruba 42 miliard korun. Peníze budou uvolňovány postupně. Každý rok vláda vyhodnotí realizaci a nové požadavky regionů a podle toho budou upraveny také náklady.

PROJEKT RESTART

Projekt restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje realizované ve spolupráci Úřadu vládního zmocněnce a zástupkyně vládního zmocněnce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod záštitou vlády ČR.

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.