Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

Celý článek

Jedním z vrcholů akce byl workshop s názvem Harness the potential, RESTART the regionVyužijte potenciál, RESTART regionu”. Tento workshop se zaměřil na diskusi o strategiích pro regionální růst a transformaci.

Klíčoví řečníci workshopu
Workshop zahájil pan moderátor Radim Sršeň, který řečníky provázel celým programem a závěrečnou diskuzí. Z Ministerstva pro místní rozvoj – RESTART byla řečnící Denisa Šimková, která představila Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Prezentace k dispozici ZDE.

Prezentován byl i Záchranný kruh paní Lenkou Šimečkovou s projektem Svět záchranářů z Karlovarského kraje a z Moravskoslezského kraje byl prorektorem pro strategii a rozvoj Ondřejem Slachem představen City Campus Ostravské univerzity.

Diskuse a hlavní body
Během workshopu se účastníci zaměřili na několik klíčových témat. Diskutovali potenciál regionů a jejich růst a jak tento potenciál využít pro obnovu regionů. Hlavním cílem bylo identifikovat strategie, které by mohly pomoci regionům překonat výzvy spojené s postindustriální transformací.

Účastníci také diskutovali o důležitosti sociální inovace pro podporu udržitelného růstu. Byly představeny některé z nejnovějších trendů a inovací v oblasti sociálního podnikání a byly diskutovány možnosti jejich uplatnění v rámci regionálního rozvoje.

Závěr
Workshop “Využijte potenciál, RESTART regionu” poskytl vynikající platformu pro diskusi o strategiích pro regionální růst a transformaci. Různorodé pozadí a odbornost řečníků obohatily diskuse, poskytly cenné názory na to, jak mohou regiony využít svůj potenciál a růstové trajektorie.

Výsledky těchto diskusí nepochybně přispějí k formování budoucích politik a strategií pro regionální rozvoj v Evropě. Tato událost ukázala, že regionální rozvoj je klíčovým prvkem pro dosažení udržitelného růstu a prosperity v Evropě. Je třeba pokračovat v diskusích a spolupráci na všech úrovních – místní, regionální, národní i evropské – aby bylo možné dosáhnout stanovených cílů.
 
Evropský týden regionů a měst 2023 se zaměřil na šest hlavních témat:
 
1. Regiony v postindustriální transformaci: Toto téma se zaměřuje na výzvy a příležitosti, které přináší postindustriální transformace, a jak mohou regiony tuto transformaci využít k dosažení udržitelného růstu.

2. Udržení talentů pro regionální růst: Diskuse o tom, jak mohou regiony přilákat a udržet talenty, které jsou klíčové pro jejich růst a prosperitu.

3. Malá a středně velká městská centra jako motor růstu: Toto téma se zaměřuje na roli malých a středně velkých městských center v podpoře regionálního růstu.

4. Překonání bariér pro přeshraniční spolupráci: Diskuse o tom, jak mohou regiony spolupracovat přes hranice k dosažení společných cílů.

5. Místní energetický posun pro bezpečnost a udržitelnost: Toto téma se zaměřuje na význam místních energetických řešení pro zajištění energetické bezpečnosti a udržitelnosti.

6. Podpora sociální inovace: Diskuse o roli sociální inovace v podpoře udržitelného růstu a sociální soudržnosti.
 
Tyto diskuse jsou zásadní pro další rozvoj Evropy, poskytují platformu pro sdílení nápadů a nejlepších postupů mezi regiony a městy po celé Evropě.
 
 Autor článku i fotografie: Denisa Šimková
 
 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.