Den s vládním zmocněncem Jiřím Ciencialou: ve znamení Restartu

08. 11. 2017 | ČR

Převážně Restart byl náplní dne, který ve společnosti vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy strávil redaktor Moravskoslezského Deníku.

Nebere si servítky před nikým, na jeho mluvě se odráží fakt, že žijeme v rázovitém regionu, jehož je opravdu velkým patriotem. Jeho kouzlo spočívá v tom, že po pár minutách máte dojem, jako byste se znali už řadu let.

Zažil toho opravdu hodně. Vypráví se zápalem, s vervou, má plno historek, i takových, které by papír stěží unesl. Do historie se často vrací i v případě, když se bavíme o kořenech současných problémů „jeho“ regionu. Byl dlouholetým ředitelem Třineckých železáren, které vytáhl z krize, rektorem, ministrem průmyslu dočasné vlády jmenované prezidentem Zemanem, kterému dělá poradce, vloni byl zvolen senátorem. Je zmocněncem vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a mám pocit, že lepšího člověka, než je Jiří Cienciala, by náš kraj na tento post hledal jen velmi obtížně.

Strávil jsem s ním jeden pracovní den, jehož hlavní náplní byla jednání k programu Restart, což je vládou schválená restrukturalizace tří krajů, které zastupuje. Sešli jsme se sice v jeho kanceláři v Ostravě, pracovní den Jiřího Ciencialy, ale začal schůzkou už v sedm hodin ráno ve Vendryni. Se zástupcem společnosti KOVO Třinec Henrykem Kopcem diskutovali o nedostatku pracovních sil ve firmách působících v areálu Třineckých železáren a hlavně o tom, jak tomuto problému pomoci.

A než začala další schůzka, týkající se programu Restart, který Úřad vládního zmocněnce připravil ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj, jsme si povídali. Lépe řečeno, hovořil většinou vládní zmocněnec.

Všechny tři kraje, kterých se program týká, jsou strukturálně znevýhodněné a stát má vůči nim mnohaletý dluh z minulosti. Prostřednictvím Úřadu vlády požádaly o finanční a systémovou podporu s cílem restartovat jejich ekonomiku. Restart se soustředí na sedm tematických oblastí – podnikání a inovace, přímé investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizaci, infrastrukturu a veřejnou správu. Program je primárně zaměřen na pomoc městům a obcím, které se mohou se svými projekty hlásit do výzev vypsaných jednotlivými ministerstvy. Žádat o podporu projektů mohou třeba také univerzity, v omezené míře i soukromé firmy. Prostředky z Restartu lze využít například na zanedbaná území v centrech měst a obcí, opravy silnic druhých a třetích tříd, pořízení moderních strojů a technologií a řadu dalších investic.

„Když zůstaneme v našem kraji, velkým problémem je nedořešená dopravní infrastruktura, a také brownfieldy, tedy nevyužívaná území, která jsou pozůstatkem zejména průmyslové činnosti. Je tady spousta areálů se zanedbanými budovami, u nichž musí proběhnout proces jejich regenerace, aby mohly vzniknout nové podnikatelské příležitosti. V rámci Restartu máme pro náš region dva specifické programy, jejichž cílem je zlepšit image regionu a kvalitu životního prostředí zejména v průmyslové aglomeraci. Chceme podpořit rozvoj podnikání, příliv nových investic, vytvoření nových pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou a urychleně dokončit sanaci pozůstatků území postižených hornickou a hutnickou činností,“ vysvětluje Jiří Cienciala.

Schválený akční plán pro letošní rok obsahuje 65 konkrétních opatření navržených mj. tzv. stakeholdery, tedy zainteresovanými stranami přímo z regionů či na základě potřeb jednotlivých ministerstev. Ta připravují programy, v jejichž rámci mohou žadatelé z regionů čerpat prostředky na rozvoj. Mohou se přihlašovat do programů vyhlášených jednotlivými resorty v rámci dílčích projektových záměrů, které jsou součástí Restartu. Úřad zmocněnce vlády se na vzniku těchto programů podílí a následně vyhodnocuje, zda měly na území krajů potřebný efekt.

První konkrétní výsledky už jsou vidět. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu pro města a obce na opravy starých průmyslových areálů. Je rozpracován návrh konkrétního programu týkajícího se regenerace tzv. intravilánů (brownfieldy v zastavěných částech), který bude určen převážně pro nepodnikatelské využití. Připravuje se ještě další výzva pod názvem Demolice v sociálně vyloučených lokalitách.

„Vedle naplňování projektů ze stávajícího akčního plánu už se díváme do budoucna. Bavíme se o nových projektech pro aktualizovaný akční plán, které jsme obdrželi z řad odborné i laické veřejnosti,“ uvedl Cienciala.

Jeho profesní život je různorodý, je mj. jedním ze zakladatelů Česko-polské obchodní komory, předsedou tripartity MS kraje, čestným viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Není proto divu, že během našeho povídání jsme probrali i mnohá další témata. Například aktuální situaci ve společnostech OKD a Vítkovice Group a jejich ne zrovna povedenou privatizaci. Řeč se stočila i na téma hutnické krize z roku 1998, na níž Jiří Cieńciała zareagoval projektem Českého ocelářského podniku, který měl vzniknout sloučením Nové huti, Vítkovic a Třineckých železáren. „Vše bylo na dobré cestě, tehdejší „mocní“ ale rozhodli jinak. Připravena totální restrukturalizace regionu se tak neuskutečnila,“ říká k tomu Cienciala.

Kdyby už v zasedačce nečekali Martin Radvan, vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu MS kraje, Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje ostravského magistrátu a a předseda výboru pro územní plánování a strategický rozvoj zastupitelstva MS kraje Martin Zuštík, diskutovali bychom asi ještě dlouho. Po zhruba hodinovém setkání, na kterém se projednávala aktualizace revitalizačních projektů MS kraje, zbyl čas na rychlý oběd a na řadu přišla další schůzka, tentokrát s Martinem Navrátilem, který je odborným lídrem oblastí Restartu týkajících se lidských zdrojů a sociální stabilizace.

Mezi krajské priority v těchto oblastech patří mj. projekt KOMPAS zaměřený na prognózu trhu práce. Moravskoslezský kraj je z pohledu zaměstnanecké kultury hodnocen jako kraj s jednou z nejmenších podnikavostí. „Proto se ve spolupráci s Krajským úřadem a Úřadem práce zaměřujeme na projekty týkající se kariérového poradenství, snažíme se o rozvoj podnikavosti, vznik nových metod práce, navazujeme spolupráci se základními a středními školami,“ vysvětlil Martin Navrátil, který pracuje v MS paktu zaměstnanosti.

Firmy dnes velmi obtížně shánějí kvalifikované odborníky. Z tohoto pohledu je důležitý pilotní projekt duálního vzdělávání, do kterého se od příštího školního roku zapojí čtyři technicky zaměřené školy - SŠ elektrotechnická Ostrava, Vítkovická SPŠ, SPŠ Kopřivnice, SPŠ Frenštát p. R. a stejný počet firem z regionu - ArcelorMittal Ostrava, Brose Kopřivnice, Varroc Lighting Systems Nový Jičín a Vítkovice Machinery Group. „Smyslem duálního vzdělávání je, aby žáci už během studia měli možnost docházet na praxi přímo do firem. Jde o ověřenou formu spolupráce mezi školami a firmami v regionu, která by měla výrazným způsobem pomoci s uplatněním absolventů i nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. V případě úspěchu by se měl projekt rozšířit i do dalších krajů,“ dodal Navrátil. Mimochodem právě Úřad vládního zmocněnce před měsícem na toto téma uspořádal konferenci. V jejím průběhu došlo k podpisu společného memoranda o duálním vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Svazem průmyslu a dopravy a Krajským úřadem MS kraje.

Ale zpět k Restartu. Protože tento projekt je určen zejména na pomoc městům a obcím, Jiří Cieńciała často osobně jedná s jejich představiteli. Po nedávné návštěvě u havířovské primátorky Jany Feberové ukončil svůj pracovní den, během kterého jsme jej doprovázeli, v Třinci. Na schůzce se starostkou Věrou Palkovskou se probírala témata jako dokončení třetího úseku obchvatu Třince, příprava projektů statutárního města nebo chytrého města.

Jaký jsem si odnesl dojem z několika hodin strávených po boku vládního zmocněnce? Že Jiří Cieńciała je příkladem regionálního vlastenectví. Že jde o jednoho z nemnoha politiků, kteří se dokáží za svůj region opravdu poprat.

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Webinář - Příprava 6. Akčního plánu Strategie RE:START

15. 05. 2024 | ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář k přípravě 6. aktualizace Akčního plánu Strategie RE:START.

Setkání se zástupci MMR

06. 05. 2024 | ČR

Pozvánka na "Setkání se zástupci Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj", které proběhne dne 24.května 2024 od 10:00 hodin v zastupitelském sále na Krajském úřadě Karlovarského kraje, ul. Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary.

Příprava 6. Akčního plánu Strategie RE:START

01. 05. 2024 | ČR

V měsíci dubnu 2024 byla zahájena příprava 6. Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2025-2026.

Delegace z Ukrajiny na návštěvě v uhelných regionech

29. 04. 2024 | ČR

Ve dnech 22.-26. 2024 přijeli na pracovní návštěvu do ČR, na pozvání Ministerstva pro místní rozvoj a s pomocí organizace Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), zástupci ukrajinské správy a samosprávy z regionální i národní úrovně uhelných regionů Ukrajiny.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.