Den s vládním zmocněncem Jiřím Ciencialou: ve znamení Restartu

08. 11. 2017 | ČR

Převážně Restart byl náplní dne, který ve společnosti vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy strávil redaktor Moravskoslezského Deníku.

Celý článek

Nebere si servítky před nikým, na jeho mluvě se odráží fakt, že žijeme v rázovitém regionu, jehož je opravdu velkým patriotem. Jeho kouzlo spočívá v tom, že po pár minutách máte dojem, jako byste se znali už řadu let.

Zažil toho opravdu hodně. Vypráví se zápalem, s vervou, má plno historek, i takových, které by papír stěží unesl. Do historie se často vrací i v případě, když se bavíme o kořenech současných problémů „jeho“ regionu. Byl dlouholetým ředitelem Třineckých železáren, které vytáhl z krize, rektorem, ministrem průmyslu dočasné vlády jmenované prezidentem Zemanem, kterému dělá poradce, vloni byl zvolen senátorem. Je zmocněncem vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a mám pocit, že lepšího člověka, než je Jiří Cienciala, by náš kraj na tento post hledal jen velmi obtížně.

Strávil jsem s ním jeden pracovní den, jehož hlavní náplní byla jednání k programu Restart, což je vládou schválená restrukturalizace tří krajů, které zastupuje. Sešli jsme se sice v jeho kanceláři v Ostravě, pracovní den Jiřího Ciencialy, ale začal schůzkou už v sedm hodin ráno ve Vendryni. Se zástupcem společnosti KOVO Třinec Henrykem Kopcem diskutovali o nedostatku pracovních sil ve firmách působících v areálu Třineckých železáren a hlavně o tom, jak tomuto problému pomoci.

A než začala další schůzka, týkající se programu Restart, který Úřad vládního zmocněnce připravil ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj, jsme si povídali. Lépe řečeno, hovořil většinou vládní zmocněnec.

Všechny tři kraje, kterých se program týká, jsou strukturálně znevýhodněné a stát má vůči nim mnohaletý dluh z minulosti. Prostřednictvím Úřadu vlády požádaly o finanční a systémovou podporu s cílem restartovat jejich ekonomiku. Restart se soustředí na sedm tematických oblastí – podnikání a inovace, přímé investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizaci, infrastrukturu a veřejnou správu. Program je primárně zaměřen na pomoc městům a obcím, které se mohou se svými projekty hlásit do výzev vypsaných jednotlivými ministerstvy. Žádat o podporu projektů mohou třeba také univerzity, v omezené míře i soukromé firmy. Prostředky z Restartu lze využít například na zanedbaná území v centrech měst a obcí, opravy silnic druhých a třetích tříd, pořízení moderních strojů a technologií a řadu dalších investic.

„Když zůstaneme v našem kraji, velkým problémem je nedořešená dopravní infrastruktura, a také brownfieldy, tedy nevyužívaná území, která jsou pozůstatkem zejména průmyslové činnosti. Je tady spousta areálů se zanedbanými budovami, u nichž musí proběhnout proces jejich regenerace, aby mohly vzniknout nové podnikatelské příležitosti. V rámci Restartu máme pro náš region dva specifické programy, jejichž cílem je zlepšit image regionu a kvalitu životního prostředí zejména v průmyslové aglomeraci. Chceme podpořit rozvoj podnikání, příliv nových investic, vytvoření nových pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou a urychleně dokončit sanaci pozůstatků území postižených hornickou a hutnickou činností,“ vysvětluje Jiří Cienciala.

Schválený akční plán pro letošní rok obsahuje 65 konkrétních opatření navržených mj. tzv. stakeholdery, tedy zainteresovanými stranami přímo z regionů či na základě potřeb jednotlivých ministerstev. Ta připravují programy, v jejichž rámci mohou žadatelé z regionů čerpat prostředky na rozvoj. Mohou se přihlašovat do programů vyhlášených jednotlivými resorty v rámci dílčích projektových záměrů, které jsou součástí Restartu. Úřad zmocněnce vlády se na vzniku těchto programů podílí a následně vyhodnocuje, zda měly na území krajů potřebný efekt.

První konkrétní výsledky už jsou vidět. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu pro města a obce na opravy starých průmyslových areálů. Je rozpracován návrh konkrétního programu týkajícího se regenerace tzv. intravilánů (brownfieldy v zastavěných částech), který bude určen převážně pro nepodnikatelské využití. Připravuje se ještě další výzva pod názvem Demolice v sociálně vyloučených lokalitách.

„Vedle naplňování projektů ze stávajícího akčního plánu už se díváme do budoucna. Bavíme se o nových projektech pro aktualizovaný akční plán, které jsme obdrželi z řad odborné i laické veřejnosti,“ uvedl Cienciala.

Jeho profesní život je různorodý, je mj. jedním ze zakladatelů Česko-polské obchodní komory, předsedou tripartity MS kraje, čestným viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Není proto divu, že během našeho povídání jsme probrali i mnohá další témata. Například aktuální situaci ve společnostech OKD a Vítkovice Group a jejich ne zrovna povedenou privatizaci. Řeč se stočila i na téma hutnické krize z roku 1998, na níž Jiří Cieńciała zareagoval projektem Českého ocelářského podniku, který měl vzniknout sloučením Nové huti, Vítkovic a Třineckých železáren. „Vše bylo na dobré cestě, tehdejší „mocní“ ale rozhodli jinak. Připravena totální restrukturalizace regionu se tak neuskutečnila,“ říká k tomu Cienciala.

Kdyby už v zasedačce nečekali Martin Radvan, vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu MS kraje, Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje ostravského magistrátu a a předseda výboru pro územní plánování a strategický rozvoj zastupitelstva MS kraje Martin Zuštík, diskutovali bychom asi ještě dlouho. Po zhruba hodinovém setkání, na kterém se projednávala aktualizace revitalizačních projektů MS kraje, zbyl čas na rychlý oběd a na řadu přišla další schůzka, tentokrát s Martinem Navrátilem, který je odborným lídrem oblastí Restartu týkajících se lidských zdrojů a sociální stabilizace.

Mezi krajské priority v těchto oblastech patří mj. projekt KOMPAS zaměřený na prognózu trhu práce. Moravskoslezský kraj je z pohledu zaměstnanecké kultury hodnocen jako kraj s jednou z nejmenších podnikavostí. „Proto se ve spolupráci s Krajským úřadem a Úřadem práce zaměřujeme na projekty týkající se kariérového poradenství, snažíme se o rozvoj podnikavosti, vznik nových metod práce, navazujeme spolupráci se základními a středními školami,“ vysvětlil Martin Navrátil, který pracuje v MS paktu zaměstnanosti.

Firmy dnes velmi obtížně shánějí kvalifikované odborníky. Z tohoto pohledu je důležitý pilotní projekt duálního vzdělávání, do kterého se od příštího školního roku zapojí čtyři technicky zaměřené školy - SŠ elektrotechnická Ostrava, Vítkovická SPŠ, SPŠ Kopřivnice, SPŠ Frenštát p. R. a stejný počet firem z regionu - ArcelorMittal Ostrava, Brose Kopřivnice, Varroc Lighting Systems Nový Jičín a Vítkovice Machinery Group. „Smyslem duálního vzdělávání je, aby žáci už během studia měli možnost docházet na praxi přímo do firem. Jde o ověřenou formu spolupráce mezi školami a firmami v regionu, která by měla výrazným způsobem pomoci s uplatněním absolventů i nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. V případě úspěchu by se měl projekt rozšířit i do dalších krajů,“ dodal Navrátil. Mimochodem právě Úřad vládního zmocněnce před měsícem na toto téma uspořádal konferenci. V jejím průběhu došlo k podpisu společného memoranda o duálním vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Svazem průmyslu a dopravy a Krajským úřadem MS kraje.

Ale zpět k Restartu. Protože tento projekt je určen zejména na pomoc městům a obcím, Jiří Cieńciała často osobně jedná s jejich představiteli. Po nedávné návštěvě u havířovské primátorky Jany Feberové ukončil svůj pracovní den, během kterého jsme jej doprovázeli, v Třinci. Na schůzce se starostkou Věrou Palkovskou se probírala témata jako dokončení třetího úseku obchvatu Třince, příprava projektů statutárního města nebo chytrého města.

Jaký jsem si odnesl dojem z několika hodin strávených po boku vládního zmocněnce? Že Jiří Cieńciała je příkladem regionálního vlastenectví. Že jde o jednoho z nemnoha politiků, kteří se dokáží za svůj region opravdu poprat.

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.