Co se stovkami ruin v našem kraji?

22. 08. 2018 | ČR

Kolikrát už jste se pozastavili nad starým opuštěným pivovarem, mlékárnou, továrnou nebo nádražím, polorozpadlým domem? Člověka mnohdy napadnou myšlenky, čí ty budovy asi jsou, proč se s nimi nic nedělá a proč v nich nebo místo nich není dávno něco smysluplného? Vkradla se taková myšlenka do hlavy i Vám?

Máte pravdu, na území Ústeckého kraje se nachází mnoho starých objektů, které přímo volají po nějaké akci, ať už znovuobnovení, či zbourání a využití vzniklého prostoru pro zcela nový účel. A to vše s cílem zlepšit podmínky pro život nás všech v Ústeckém kraji. A právě o to se snaží program RE:START, který se zabývá restrukturalizací našeho regionu. Do jeho působnosti spadá zlepšení v mnoha oblastech, např. podpora podnikání, investic, výzkumu, školství, životního prostředí, dopravy a celé řady dalších oblastí. Jde o vládní program pro hospodářskou obnovu Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, který běží od roku 2015.

Co tedy může RE:START udělat i ve vztahu k těmto nevyužívaným a mnohdy už nevyužitelným areálům a budovám? Stejně jako je několik typů takovýchto objektů, tak i způsobů, jak s nimi naložit, je vícero.

„Na našem území je řada starých a již nevyužívaných průmyslových budov, zemědělských staveb, tzv. brownfieldů, některé z nich tvoří rozsáhlé celky zabírající velkou plochu, potom hovoříme o tzv. specifických brownfieldech, další typ takovýchto budov tvoří vybydlené bytové domy, které lze nalézt především v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Pro všechny tyto objekty jsme spolu s příslušnými ministerstvy našli díky programu RE:START alespoň částečné řešení. Díky dotačním titulům, která na jednotlivých ministerstvech vytváříme, lze  budovy  zrevitalizovat – obnovit, znovuoživit, příp. není-li jiné zbytí, pak zbourat a pro pozemek nalézt nové využití, ať už by to byla zeleň, dětské hřiště či výstavba např. školky, komunitního centra, knihovny nebo prostor pro rozvoj podnikání apod. Postupně bude na tyto účely uvolněno několik miliard korun a již jsem začali,“ říká Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony, která zodpovídá za program RE:STARTv Ústeckém a Karlovarském kraji.

Z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj „Demolice v sociálně vyloučených lokalitách“ již čerpalo 20 měst a obcí v Ústeckém kraji s celkovou dotací přes 83 milionů korun. O tento program je v území takový zájem, že díky programu RE:START budou na podzim další výzvy ve výši 300 milionů korun na tři roky. Revitalizovat brownfieldy s následným podnikatelským využitím je možné z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, na který je vyčleněno 2 miliardy korun. V současné době je otevřena druhá výzva, do které již byly předloženy 4 předběžné žádosti. Některé brownfieldy je třeba oživit, ale s následným nepodnikatelským využitím, což umožní chystané dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Budou ve výši 600 milionů na tři roky a první žádosti budou moci být podány na podzim. Velmi speciální program připravujeme také pro využití zrekultivovaných ploch po těžbě, aby mohly opět sloužit lidem. Momentálně jsou připravovány podmínky tak, aby co nejvíce reflektovaly potřeby strukturálně postižených krajů, tedy i Ústeckého.

 

Pivovar Litoměřice – zóna pro podnikání
  
                               Současný stavVizualizace budoucí podoby po revitalizaci
„Areál pivovaru se nachází v samém centru Litoměřic v blízkosti hradu a je součástí památkově chráněného území. Jedná se o velmi zajímavý industriální areál s působivou atmosférou. Cílem města je záchrana a podnikatelské oživení části budovy nevyužívaného průmyslového areálu bývalého pivovaru, včetně obnovy tradice výroby piva. Na základě platných strategických dokumentů města byla jako nejvhodnější varianta rekonstrukce vyhodnocena kombinovaná varianta vytvoření pivovaru, hotelu a umělecké sklárny. Tato varianta nejlépe naplňuje stanovená kritéria hodnocení variant – rozsah revitalizovaných ploch, přínos pro zvýšení atraktivity města, komunitní přínos, přínos pro rozvoj podnikání ve městě a dopady na rozpočet města. Díky programu RE:START  a dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu na Regeneraci brownfieldů se nám povedlo získat na tuto aktivitu část finančních prostředků a jsme za to rádi,“ shrnul Karel Krejza, 1. místostarosta města Litoměřice.
 

 

Východní nádraží v Děčíně – specifický brownfield s víceúčelovým využitím

  
Současný stavVizualizace laboratorního a simulačního zázemí Fakulty Dopravní ČVUT – možná podoba po revitalizaci
„Rekonstrukce historické budovy nejen zachrání významnou památku, ale vytvoří prostor pro multifunkční vzdělávací centrum, zde zejména vysokoškolské pracoviště Dopravní fakulty ČVUT v Děčíně, jeho propojení s praxí a zvýšení zájmu mládeže o technické vzdělání. Jednalo by se tak o významný příspěvek ke strukturální změně - vytvoření průmyslové zóny v oblasti, kde nejsou k dispozici volné plochy, a tím vznik nových pracovních míst. Dále využití brownfieldu, ochrana zelených ploch, a to při zprůchodnění mezinárodního dopravního spojení ČR-SRN. Vytvoření studijních a pracovních míst v technickém školství povede ke zvýšení vzdělanosti v regionu, přitom dojde k záchraně významné památky.

Právě tomu pomůže program RE:START, který je zaměřen na podporu projektů, které přemění zanedbané oblasti působením synergických rozvojových faktorů. Výsledkem bude nejen zlepšení života obyvatel v Děčíně, ale prostřednictvím rozvoje vzdělávání a výzkumu i v celém Ústeckém kraji,“ říká Zdeněk Machala, vedoucí pracovní skupiny Rozvojová zóna HSRD (Hospodářská a sociální rada Děčínska).

 

Objekt bývalé ubytovny Pivovarská 600, Štětí – demolice budovy v sociálně vyloučené lokalitě
 
                               Současný stavNa místě bývalé ubytovny vznikne prozatím jednoduchá parková úprava.

„V průmyslovém městě Štětí zůstaly historické objekty dělnických ubytoven z doby výstavby papíren. Většina z nich dnes slouží jako bytové domy s malometrážními byty, přesto v důsledku divoké privatizace zůstal jeden objekt s původní kapacitou cca 60 bytových jednotek zcela vyhospodařený a opuštěný. Více jak sedm let se o něj soudily firmy z hlediska určení vlastníka, budova mezitím chátrala, vybavení bylo rozkradeno, přespávali tam bezdomovci. Protože objekt přiléhá ke čtvrti rodinných domů, muselo město opakovaně vydávat peníze na zabezpečení objektu proti vniknutí osob. Občané si opakovaně stěžovali na stav objektu a rizika s ním spojená. Město Štětí z vlastního rozpočtu objekt vykoupilo a vzhledem k jeho stavu rozhodlo, že rekonstrukce je nemožná - jedinou možností je demolice, která ovšem může stát řádově několik milionů korun. Díky programu RE:START a dotačnímu titulu Ministerstva pro místní rozvoj na likvidaci těchto vyhospodařených budov určených původně k bydlení se podařilo získat finanční prostředky na tuto demolici. Z centra města se tak za pomoci dotace podaří odstranit dlouholetou jizvu na tváři města, čímž místní samospráva vyřeší selhání soukromých vlastníků. Po demolici bude plocha srovnána, oplocena a oseta trávou - vzhledem k tomu, že přiléhá k areálu hasičské zbrojnice, bude sloužit jako cvičiště pro mladé hasiče,“ uvedl Miroslav Andrt, místostarosta města Štětí.

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Výběrová řízení na služební a pracovní místa

02. 07. 2024 | ČR

Do našeho pracovního týmu v oddělení ohrožených území a regionů, v odboru regionální politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj, hledáme nové kolegy/ně.

Aktualizace Strategického rámce schválena

18. 06. 2024 | ČR

Pozvánka na konferenci Projektu TSI 12. června 2024 do Sokolova

30. 05. 2024 | ČR

Pozvánka na závěrečné setkání projektu technické asistence (TSI) „Podpora implementace spravedlivé transformace v České republice“

Webinář - Příprava 6. Akčního plánu Strategie RE:START

15. 05. 2024 | ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář k přípravě 6. aktualizace Akčního plánu Strategie RE:START.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.