Co plánujeme na měsíc prosinec

01. 12. 2016 | ČR

Další příprava Strategie hospodářské restrukturalizace bude projednána s následujícími organizacemi, platformami a zástupci:

Celý článek

1. 12. 2016 – informační semináře pro starosty obcí ÚK a KVK – Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, Strategie hospodářské restrukturalizace

1. 12. 2016 – zahájení přípravy akčních plánů se zástupci regionů – pracovní skupiny

2. 12. 2016 – shromáždění členů HSR Litoměřice - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

2. 12. 2016 – jednání se zástupci společnosti Mondi Štětí, návrhy opatření do Akčního plánu strategie

7. 12. 2016 – konference Zaměstnanost 2017 v KVK - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

7. - 8. 12. 2016 – workshop projektu ÚK Pure Cosmos - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace zahraničním expertům

8. 12. 2016 – koordinační schůze ke strategii hospodářské restrukturalizace

8. 12. 2016 – jednání pracovních skupin „Ekonomický rozvoj“ RSK ÚK – diskuze konkrétních opatření Akčních plánů se zástupci, měst a obcí, vysokých škol, zaměstnavatelských, rozvojových a dalších organizací

13. 12. 2016 – plenární schůze tripartity Moravskoslezského kraje - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

13. 12. 2016 – příprava činnosti minitýmů – Akční plán strategie

16. 12. 2016 – koordinační schůzka k přípravě Akčního plánu strategie

19. 12. 2016 – předsednictvo Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Přínosy TSI projektu na implementaci Spravedlivé transformace

22. 02. 2024 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), oddělení RE:START na podzim roku 2021 úspěšně podalo žádost na projekt technické asistence, financovaný Evropskou unií v rámci unijního nástroje Technical Support Instrument (TSI).

Nově vyhlášené výzvy k technické pomoci z JTP

06. 02. 2024 | ČR

Informujeme o vyhlášených výzvách k technické pomoci, která bude probíhat pod Platformou spravedlivé transformace.

Pozvánka na semináře v „uhelných regionech“ k představení příručky dobré praxe spravedlivá transformace

15. 01. 2024 | ČR

Hlavním cílem těchto seminářů je představit příručku příkladů dobré praxe zaměřenou na vybrané oblasti důležité pro proces spravedlivé transformace, které mohou sloužit jako inspirace pro další rozvoj, a také přípravu projektů.

Podpora obnovy a rozvoje venkova

18. 12. 2023 | ČR

MMR podpořilo v dotační výzvě programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.