Co plánujeme na měsíc prosinec

01. 12. 2016 | ČR

Další příprava Strategie hospodářské restrukturalizace bude projednána s následujícími organizacemi, platformami a zástupci:

Celý článek

1. 12. 2016 – informační semináře pro starosty obcí ÚK a KVK – Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, Strategie hospodářské restrukturalizace

1. 12. 2016 – zahájení přípravy akčních plánů se zástupci regionů – pracovní skupiny

2. 12. 2016 – shromáždění členů HSR Litoměřice - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

2. 12. 2016 – jednání se zástupci společnosti Mondi Štětí, návrhy opatření do Akčního plánu strategie

7. 12. 2016 – konference Zaměstnanost 2017 v KVK - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

7. - 8. 12. 2016 – workshop projektu ÚK Pure Cosmos - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace zahraničním expertům

8. 12. 2016 – koordinační schůze ke strategii hospodářské restrukturalizace

8. 12. 2016 – jednání pracovních skupin „Ekonomický rozvoj“ RSK ÚK – diskuze konkrétních opatření Akčních plánů se zástupci, měst a obcí, vysokých škol, zaměstnavatelských, rozvojových a dalších organizací

13. 12. 2016 – plenární schůze tripartity Moravskoslezského kraje - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

13. 12. 2016 – příprava činnosti minitýmů – Akční plán strategie

16. 12. 2016 – koordinační schůzka k přípravě Akčního plánu strategie

19. 12. 2016 – předsednictvo Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje - prezentace postupu přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Evropský týden regionů a měst 2023: Využijte potenciál, RESTART regionu

01. 11. 2023 | ČR

Evropský týden regionů a měst je každoroční událostí, která se koná v Bruselu a hostí účastníky z celé Evropy, a dokonce i ze zbytku světa. Letošní ročník se konal od 9. do 12. října 2023 a byl zaměřen na šest hlavních témat, včetně regionů v postindustriální transformaci a podporu sociální inovace.

MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun

19. 10. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun.

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.