„Chceme především zajistit právní jistotu,“ říká ministryně Karla Šlechtová k pozastavení pražských stavebních předpisů

„Chceme především zajistit právní jistotu,“ říká ministryně Karla Šlechtová k pozastavení pražských stavebních předpisů

16. 1. 2015

Dne 16. ledna 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo hlavnímu městu Praze rozhodnutí podle § 108 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze o pozastavení účinnosti nařízení, kterým se stanoví pražské stavební předpisy. K tomuto kroku ministerstvo přistoupilo, protože hlavní město Praha ve smyslu výzvy ministerstva nezjednalo nápravu a ani nepodniklo žádné relevantní kroky, které by k jejímu zjednání vedly.

„Chceme především zajistit právní jistotu,“ říká ministryně Karla Šlechtová k pozastavení pražských

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena