Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách

Ministerstvo vyhlašuje výzvu na obnovu majetku po letošních živelních pohromách

27. 8. 2014

V průběhu letošního roku postihly území České republiky živelní události, především v květnu a v srpnu. V této souvislosti připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj novou výzvu k podávání žádostí v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Žádosti o dotaci je možné podávat od dnešního dne (27. srpna) do 31. října. Příjemcem dotace může být obec nebo kraj, na podprogram je vyčleněno celkem 50 milionů korun.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena