Jourová: Příjmy SFRB převýšily rozpočtovaný předpoklad, což svědčí o dobré platební morálce příjemců podpory

Jourová: Příjmy SFRB převýšily rozpočtovaný předpoklad, což svědčí o dobré platební morálce příjemců podpory

24. 3. 2014

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová předložila členům vlády účetní závěrku ověřenou auditorem spolu s výroční zprávou o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) za rok 2013. Oba dokumenty budou následně předloženy ke schválení Poslanecké sněmovně.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena