Srovnání statistik o veřejných zakázkách mezi lety 2011 a 2012.

Srovnání statistik o veřejných zakázkách mezi lety 2011 a 2012.

21. 1. 2013

MMR zveřejnilo nové statistiky o veřejných zakázkách a porovnalo je s rokem předchozím. Data ve statistikách jsou čerpány z informací uveřejněných zadavateli ve Věstníku veřejných zakázek. Týkají se tedy zakázek zadávaných dle Zákona o Veřejných zakázkách (podlimitních a nadlimitních) a nezahrnují informace o zakázkách malého rozsahu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena