Co znamená „v místě obvyklé nájemné“ ?

Co znamená „v místě obvyklé nájemné“ ?

20. 10. 2009

Po dokončení procesu deregulace nájemného v roce 2010 a 2013 může pravděpodobně docházet k neshodám mezi pronajímatelem a nájemcem při stanovení nové výše nájmu. Pokud mezi nimi nedojde k prvotní dohodě o změně nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu, budou se moci obrátit na soud, který určí tzv. v místě obvyklé nájemné.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena